Instytut Energetyki Odnawialnej bada rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej bada rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od 10 lat badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Zagregowane dane są publikowane w postaci syntetycznego raportu "Rynek kolektorów słonecznych w Polsce".

Raport dotyczący rynku kolektorów słonecznych w Polsce przekazywany jest m.in. do:

  • Głównego Urzędu Statystycznego (dane publikowane są corocznie jesienią w ramach wydawnictwa "Odnawialne źródła energii");
  • Komisji Europejskiej (dane publikowane na stronie internetowej Dyrektoriatu ds. Energii w ramach ciągłego projektu dot. monitoringu rynku energetyki odnawialnej w UE o akronimie EurObserv?ER);
  • Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA (dane publikowane w ramach publikacji "Energetyka słoneczna na świecie");
  • Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF (dane publikowane w raporcie "Rynek energetyki słonecznej w Europie");
  • Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Regulacji Energetyki oraz innych centralnych organów administracji państwowej w Polsce celem wykorzystania ich w bieżących pracach.

Zbiorcze wyniki badań udostępniane są także wszystkim zainteresowanym przez stronę internetową IEO oraz za pośrednictwem kilkudziesięciu mediów w Polsce oraz takich czasopism i portali zagranicznych jak miesięcznik "Sun&Wind Energy", czy specjalistyczny portal Global Solar Thermal Energy Council.

Dzięki wynikom badań pokazana została rosnąca rola energetyki słonecznej termicznej w Polsce, co przekonało Ministerstwo Gospodarki do wielkiego potencjału tego sektora. Polska awansuje z obecnego 8-go na 5-te miejsce w  UE pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2020 r., i znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. Obecnie, aby móc zrealizować ten cel należy zapewnić odpowiedni, dobrze funkcjonujący system wsparcia w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym zostanie przygotowany Raport: Rynek kolektorów  słonecznych  w Polsce - podsumowanie 2011 r. Raport będzie dostępny  min. dla wszystkich uczestników V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

IEO wspołpracuje z następującymi firmami: Ariston, Bachus, BIAWAR, Domapol, Ecojura, EcoSchubert, ELFRAN, ENSOL, Immergas, Junkers,  Meibes, Roto Systemy Solarne, Projprzemeko, Skorut, Solar Polska, Solar-Tech, Solver, Sonnenkraft, Stiebel Eltron, SUN-EKO, Sunex, Ulrich, Vaillant, Viessmann, Watt.

Badania statystyczne prowadzone przez IEO podlegają umowom o zachowaniu poufności danych.

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
zdjęcie: Aneta Sadlik