Wniosek o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. efektywności energetycznej

Wniosek o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. efektywności energetycznej

Samorządy, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe zwróciły się do Premiera RP Pana Donalda Tuska z wnioskiem o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. efektywności energetycznej, który będzie odpowiedzialny za koordynację działań na rzecz efektywności energetycznej, w tym wdrażanie Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej.

Wyzwania związane z zaspokojeniem potrzeb gospodarki związanych z wytwarzaniem, dostawą i wykorzystaniem energii są kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki.  Wymagają ogromnych inwestycji, które będą skutkować wzrostem cen energii. Na tym tle efektywne wykorzystanie energii ma charakter wyjątkowy - prowadzi do ograniczenia kosztów użytkowania energii, łagodzi skutki społeczne wzrostu cen energii, może poprawić jakość życia obywateli i zwiększyć konkurencyjność przemysłu.

Poprawa efektywności energetycznej polskiego przemysłu i polskich gospodarstw domowych jest najtańszym sposobem wypełnienia w znaczącej części zobowiązań pakietu klimatyczno-energetycznego UE, i może zyskać pełną akceptację społeczną.

Wniosek, o powołanie Pełnomocnika ds. Efektywności Energetycznej wynika z faktu, iż zagadnieniem tym zajmuje się, aż  6 kluczowych ministerstw, których działania powinny być koordynowane, a mianowicie:

  • Ministerstwo Gospodarki - poprzez  przygotowanie i koordynowanie realizacji polityki energetycznej państwa;
  • Ministerstwo Środowiska - poprzez regulacje w zakresie ochrony środowiska, w tym poprawy jakości powietrza i fundusze wsparcia;
  • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - poprzez tworzenie warunków racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i transporcie;
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - poprzez finansowanie inwestycji z Funduszy Regionalnych;
  • Ministerstwo Rolnictwa - poprzez stymulowanie rozwoju agroenergetyki na terenach wiejskich;
  • Ministerstwo Finansów - poprzez budowanie systemów bodźców  lub barier finansowych wpływających na energooszczędne działania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Dla każdego z nich oddzielnie efektywność energetyczna nie jest sprawą istotną i rozwiązania na jej rzecz są realizowane na marginesie zadań podstawowych, typowo branżowych. Tymczasem z perspektywy całej gospodarki, dla nowoczesnej polityki energetycznej jest to zagadnienie priorytetowe. Zwiększenie efektywności energetycznej polskiej gospodarki traktowane jako wdrażanie polityki horyzontalnej, wymaga ścisłej współpracy i koordynacji  działań poszczególnych Ministerstw i nie da się tego robić z poziomu Departamentu jednego z nich.

Wśród najważniejszych zadań postawionych przed Pełnomocnikiem widziana jest przede wszystkim koordynacja i monitorowanie działań w zakresie efektywności energetycznej pomiędzy resortami, prowadzącą do nadania im spójnego charakteru, realizację celów efektywności energetycznej po możliwie najniższych kosztach oraz promocję świadomego zarządzania energią w gospodarce i gospodarstwach domowych, jak również reprezentowania spraw Polski w tym zakresie na arenie międzynarodowej.

Pod wnioskiem o powołanie pełnomocnika rządu ds. efektywności energetycznej podpisały się:

Organizacje

Zrzeszenia branżowe

źródło: Instytutu Ekonomii Środowiska
zdjęcie: PAPE