Branżowy Program Promocji

Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA i DRZWI" wspiera stolarkę budowlaną

Stolarka budowlana "made in Poland" cieszy się dużym uznaniem zagranicznych odbiorców. Jej wysoka jakość, energooszczędność oraz walory estetyczne spowodowały, że Polska jest największym eksporterem okien i drzwi w Europie, a branża stolarki budowlanej stanowi jeden z najbardziej perspektywicznych sektorów naszej gospodarki.

Branża stolarki budowlanej to jedna z najbardziej konkurencyjnych gałęzi polskiej gospodarki. W celu wsparcia jej dalszego rozwoju oraz zwiększenia obecności producentów na rynkach europejskich, działa Branżowy Program Promocji, realizowany przez Konsorcjum Polskie Okna i Drzwi, w skład którego wchodzi Związek POiD.

Polska marka uznana za granicą

Programem wspierającym polskich producentów stolarki budowlanej jest Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA i DRZWI", realizowany w ramach systemowego projektu Ministerstwa Gospodarki "Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych". Za działanie programu odpowiada Konsorcjum "POLSKIE OKNA I DRZWI",  w skład którego, oprócz Związku POiD, wchodzi firma ELTAR - doświadczony organizator polskich ekspozycji na targach zagranicznych oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Poprzez szereg działań, takich jak np. udział w targach branżowych czy też przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych, kreowana jest silna, polska marka stolarki budowlanej.

Jeśli myślimy o produkcie, który mógłby stać się symbolem polskiej gospodarki za granicą, naszą specjalnością eksportową, to można tu wymienić właśnie rodzimą stolarkę okienną i drzwiową, mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi, organizacji integrującej podmioty działające na polskim rynku stolarki budowlanej.

Nasze produkty spełniają wysokie wymagania rynków zagranicznych, a polscy producenci z powodzeniem korzystają z innowacyjnych technologii produkcyjnych i są jednocześnie bardzo elastyczni w reagowaniu na potrzeby odbiorców. Polskie okna i drzwi to prawdziwa marka, potrzebujemy tylko odpowiednich działań promocyjnych prowadzonych na szeroką skalę. Dlatego też realizujemy Branżowy Program Promocji, który wspiera całą rodzimą branżę stolarki budowlanej -  na targach i wydarzeniach tematycznych promowane są krajowe firmy, bez względu na to, czy uczestniczą w projekcie, podkreśla Wróblewski.

Aktywne działania promocyjne w ramach Branżowego Programu Promocji "POLSKIE OKNA I DRZWI"

W ramach Branżowego Programu Promocji "POLSKIE OKNA I DRZWI", przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej otrzymują dofinansowanie działań promocyjnych prowadzonych w Polsce i za granicą. Działania te obejmują dwa komponenty - w przypadku komponentu A, w skład którego wchodzą m.in. targi zagraniczne i krajowe, misje gospodarcze oraz szkolenia - przedsiębiorcy otrzymują 75% zwrotu wszystkich kosztów kwalifikowanych. Udział w działaniach komponentu B  - obejmującego m.in. wizyty studyjne dziennikarzy (najbliższe odbędzie się podczas IV Kongresu Stolarki Polskiej, 16-17 maja 2013 roku), branżowe seminaria na rynkach zagranicznych, czy też kampanie reklamowe w prasie i internecie, jest dla uczestników programu bezpłatny.

Do tej pory, w ramach realizacji programu, polscy przedsiębiorcy z branży stolarki budowlanej wzięli udział m.in. w ubiegłorocznych targach Made Expo w Mediolanie, Equipbaie Metalexpo w Paryżu, styczniowych targach BAU w Monachium, czy też poznańskich targach BUDMA. Działania promocyjne przewidziane na ten rok obejmują także obecność na targach BATIMAT w Paryżu, IBF w Brnie, Made Expo w Mediolanie, a także misje gospodarcze w Rzymie w maju br. i w Kolonii we wrześniu br.

Skuteczna promocja warunkiem sukcesu

Potwierdzeniem skuteczności działań Branżowego Programu Promocji "POLSKIE OKNA I DRZWI" są protesty, z jakimi spotyka się on ze strony organizacji zrzeszających producentów okien i drzwi z Niemiec, Czech, a ostatnio także Francji i Włoch. Niemiecki związek producentów okien skierował pismo do Komisji Europejskiej, w którym próbował podważyć system dotacji polskiego programu. Na zarzuty strony niemieckiej odpowiedziały Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Gospodarki, wykazując ich bezzasadność.

Z zarzutami nie zgadza się również Elżbieta Tęsna, Prezes ELTAR: Jest to pomoc te minimis, która nie narusza zasad konkurencji, zaakceptowana przez Komisję Europejską, wyjaśnia. Podjęcie takich działań ze strony zagranicznych producentów świadczy o ich obawach względem polskiej stolarki budowlanej, która może dla nich stanowić poważną konkurencję.

Branżowy Program Promocji "POLSKIE OKNA I DRZWI" realizowany dla polskiej branży stolarki budowlanej jest również jednym z najlepiej ocenianych wśród 15 projektów Branżowych Programów Promocji. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło kontynuację naboru wniosków do udziału w programie i - doceniając aktywne działania promocyjne - przyznało mu kolejne dofinansowanie w wysokości 6 mln złotych.

źródło: POiD