Czy Polakom potrzebne są raporty środowiskowe?

Czy Polakom potrzebne są raporty środowiskowe?

67% respondentów uważa, że raport środowiskowy powinien mieć duży wpływ na decyzję o realizacji nowej inwestycji w ich najbliższej okolicy. Aż 22% nie ma w tej kwestii zdania. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie On Board PR Ecco Network przez SW Research na potrzeby raportu "Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji".

Wpływ raportu środowiskowego na decyzję o realizacji inwestycji najczęściej zauważały osoby w przedziale wiekowym 45-55 lat (72%), najrzadziej zaś najmłodsi respondenci - wśród osób w wieku 16-24 lata było to 56%.

źródło: SW Research dla On Board PR Ecco Network, 2013

Polacy chcą, aby informowano ich o planach realizacji nowych inwestycji i zauważają dużą rolę raportu środowiskowego w tym procesie. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby prowadzić otwartą komunikację ze społecznością lokalną, nawet jeszcze przed przystąpieniem do jego tworzenia, komentuje Edyta Kwapich-Lenik z On Board PR Ecco Network.

Oddziaływanie nowej inwestycji na środowisko to najważniejsza część raportu środowiskowego dla niemal co trzeciego badanego (32%). Jedna czwarta respondentów uważa, że istotny jest również jej wpływ na zdrowie. Mniejszą wagę przywiązujemy do opisu działań chroniących środowisko naturalne, opisu planowanego przedsięwzięcia oraz co ciekawe, do analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Jest to wynik szczególnie zaskakujący, jeśli weźmiemy pod uwagę jak duży sprzeciw może wywoływać nowopowstająca inwestycja.

źródło: SW Research dla On Board PR Ecco Network, 2013

Jako najważniejszą część raportu środowiskowego respondenci wskazali tę dotyczącą oddziaływania inwestycji na środowisko oraz zdrowie. Doświadczenie pokazuje jednak inaczej. Zarówno społeczności lokalne, jak i organizacje ekologiczne zwracają szczególną uwagę na rozdział dotyczący konfliktów społecznych, zaznaczając, że inwestor nie zbadał wszystkich czynników ryzyka, które powodują eskalacje konfliktu z grupami interesu. Ważne jest, aby w takim rozdziale odnieść się do wszystkich argumentów przeciwko realizowanej inwestycji, które padały w trakcie konsultacji, dodaje Edyta Kwapich-Lenik.

Wypowiedź tą uzupełnia Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan: Wielu firmom nie przychodzi do głowy, aby już na etapie planowania inwestycji, a później jej realizacji, budować - na bazie dobrej komunikacji z lokalnymi społecznościami - swój wizerunek, który przełoży się na opinie o firmie, na opinie o marce, na opinie o produktach. Pozwoli na realizację inwestycji w terminie.

***

Badanie, które stanowi punkt wyjścia do raportu On Board PR Ecco Network pt. "Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji", zostało przeprowadzone w dniach
20 - 24.05.2013 r. metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Zebrano łącznie 995 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny  w badaniu nie przekraczał 3,2 p. proc. dla całej próby.

Celami raportu "Dialog kluczem do sukcesu lokalnych inwestycji" są m.in. zbadanie stopnia akceptacji respondentów dla wybudowania w pobliżu ich miejsca zamieszkania inwestycji związanych z różnymi gałęziami przemysłu czy też poznanie opinii o wpływie Raportu Środowiskowego na decyzję o realizacji inwestycji. Dodatkowo zwrócono również uwagę na aspekty takie jak: ewaluacja komunikacji inwestycji, analiza oczekiwań wobec władz samorządowych, ocena wiarygodności inwestorów oraz poznanie opinii o organizacjach ekologicznych.

źródło: On Board
zdjęcie: Rockwool