Niska emisja niskim kosztem

Niska emisja niskim kosztem

Infrastruktura i Środowisko to program, na który przeznaczono w nadchodzących latach największe fundusze. Do wykorzystania będzie niemal 28 miliardów euro. Choć pieniądze w dużej mierze trafią do organów odpowiedzialnych za transport i energetykę, na dotacje do inwestycji będą mogły liczyć również przedsiębiorstwa i instytucje chcące zmniejszyć zużycie energii.

Ochrona środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów - cele i pieniądze

Z kwoty 27,5 mld euro, przeznaczonej w latach 2014-2020 na program "Infrastruktura i Środowisko" najwięcej, bo prawie 19,5 mld, można będzie wykorzystać na cele związane z "promowaniem zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych".

Cele dotyczące "ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów" stanowią drugą pod względem wartości dotacji grupę. Do wydania na gospodarowanie odpadami i rekultywację zdegradowanych terenów przewidziano 4,3 mld euro. Trzecią co do wielkości wartość funduszy przydzielono na "wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach".

Do dyspozycji beneficjentów zainteresowanych zwiększaniem efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii będzie blisko 3,5 mld euro. Wydaje się, że właśnie ta grupa celów pozwoli ubiegać się o dotacje największej grupie podmiotów.

Brak jeszcze szczegółowych informacji na temat tego, jak dużą swobodę będą mieć zarządzający przedsiębiorstwami i środkami publicznymi w doborze celu dotowanych inwestycji, mówi Adam Gołąb, ekspert firmy Trilux. Jeśli kryteria formalne będą dobrze sformułowane, jest szansa, że unijne wsparcie realnie przełoży się na wdrożenie innowacyjnych technologii, dodaje.

Gospodarka niskoemisyjna w praktyce

Według projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w skład czwartej grupy celów tematycznych wchodzi siedem priorytetów inwestycyjnych. Uogólniając, promowane i dotowane będą przede wszystkim instalacje pozwalające na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł oraz rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego.

Pieniądze z programu Infrastruktura i Środowisko mogą być czynnikiem motywującym do inwestycji w technologie obniżające koszty energii przedsiębiorstwa, mówi Adam Gołąb. W nowej turze finansowania możemy spodziewać się zarówno wsparcia projektów małych elektrownie wiatrowych, ociepleń budynków, jak i energooszczędnych systemów oświetlenia, dodaje.

W I kwartale 2014 r. powinny zostać opracowane szczegóły konkursów na konkretne działania promujące gospodarkę niskoemisyjną. Warto śledzić strony Ministerstwa i szukać programów, które pozwolą zrealizować pomysły na inwestycje, niezależnie czy będzie to instalacja kolektorów słonecznych na dachu domu mieszkalnego, zainstalowanie diodowego oświetlenia na jednej z ulic miasta lub gminy, czy też pełna modernizacja energetyczna budynków przedsiębiorstwa.

źródło i zdjęcie: TRILUX