"Tropiciele Cząstek Stałych". Startuje kampania o zanieczyszczeniach powietrza

"Tropiciele Cząstek Stałych". Startuje kampania o zanieczyszczeniach powietrza

Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) rozpoczyna kampanię edukacyjną "Tropiciele Cząstek Stałych". Jej celem jest informowanie o negatywnym wpływie cząstek stałych na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. FREE będzie także zachęcać do zmiany sposobu ogrzewania na niskoemisyjne, które nie powoduje powstawania tego typu zanieczyszczeń.

Według raportu  Air Quality in Europe 2013, opublikowanego w październiku 2013 r. przez Europejską Agencję Środowiska, Polska znajduje się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej, w których najbardziej przekroczony został roczny dopuszczalny limit stężenia cząstek stałych w powietrzu. W tym samym raporcie podkreślono wyraźnie, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy w Europie nie tylko miast, lecz jest równie poważny na niektórych terenach wiejskich.

Długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych. Kluczowym problemem są tutaj nowotwory płuc i choroby układu oddechowego, w tym astma i POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, wyjaśnia dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, która jest jednym z partnerów kampanii.

Kampania edukacyjna adresowana jest do mieszkańców terenów wiejskich i podmiejskich, którzy ogrzewają domy węglem lub drewnem. Spalanie tych paliw w piecach domowych to jedno ze źródeł powstawania cząstek stałych, mówi Wojciech Waglowski, rzecznik Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE). Chcemy wskazać, że istnieją alternatywne sposoby ogrzewania, które nie generują emisji cząstek stałych do atmosfery.

W trakcie kampanii organizowane będą m.in. patrole "Tropicieli Cząstek Stałych", które w wybranych miejscach Polski zmierzą stężenie cząstek stałych w powietrzu. Mieszkańcy będą mieli także możliwość wykonania bezpłatnych badań medycznych.

Organizatorem kampanii jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Więcej informacji na temat kampanii i jej przebiegu znajduje się na stronie www.tropicieleczastekstalych.pl.

źródło: Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE)
zdjęcie: PolskieKrajobrazy.pl - Fotograficzny przewodnik po Polsce