Jak Polacy postrzegają energooszczędność?

Jak Polacy postrzegają energooszczędność?

Sezon remontowo-budowlany w pełni. Inwestorzy i wykonawcy rozpoczęli intensywne działania przy budowach, remontach i modernizacjach domów oraz mieszkań. Działania, które wiążą się z niemałymi wydatkami. A to przecież nie koniec. Późniejsze, codzienne utrzymanie budynku także kosztuje. W dłuższej perspektywie czasami nawet tyle samo co sama inwestycja. Dlatego warto, na jak najwcześniejszym etapie planowania budowy czy remontu, pomyśleć o energooszczędnych rozwiązaniach. Ich zastosowanie może przynieść wymierne korzyści.

Zagadnienia związane z energooszczędnością są często przedstawiane w sposób skomplikowany, co wpływa na brak ich zrozumienia wśród osób planujących budowę lub remont domu. Z drugiej strony badania potwierdzają, że Polacy dostrzegają konieczność racjonalnego wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej oraz wiedzą, w jaki sposób można to osiągnąć. Jak to naprawdę jest z budownictwem energooszczędnym w naszym kraju?

O rosnącym zainteresowaniu oszczędzaniem energii w naszym kraju świadczy między innymi fakt, iż blisko 80% Polaków zetknęło się z określeniem "budownictwo energooszczędne". Co nie dziwi, najważniejsza dla Polaków jest perspektywa finansowa. W badaniu opinii publicznej "Energooszczędność w moim domu" na pytanie o najważniejszą korzyść z mieszkania w energooszczędnym budynku najwięcej respondentów wskazało właśnie aspekt finansowy (47% ankietowanych). Na kolejnych miejscach znalazły się: ochrona środowiska - 22%, poprawa jakości i komfortu życia - 16% oraz pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców - 12%.

Energooszczędność to temat, który coraz bardziej interesuje Polaków. Chcemy mieszkać w przyjaznym i zdrowym środowisku. Dotyczy to zarówno otoczenia zewnętrznego budynku, jak i warunków w pomieszczeniach, w których śpimy, odpoczywamy, wychowujemy dzieci. Zwracamy uwagę na klasy energetyczne sprzętu AGD, wybieramy energooszczędne oświetlenie, sprawdzamy atesty i certyfikaty produktów wykończenia wnętrz. Postępują tak nie tylko osoby indywidualne, ale również developerzy tacy, jak Skanska, przekonuje Michał Świderski, Skanska Residential Development Poland.

Jednak, co ciekawe, przy rosnącym zainteresowaniu kwestią oszczędzania energii niepokojący jest niski poziom wiedzy Polaków na temat struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych. W badaniu "Energooszczędność w moim domu" tylko 19% respondentów wskazało ogrzewanie pomieszczeń jako główne źródło utraty energii w domu i mieszkaniu. W rzeczywistości ogrzewanie pochłania ponad 70% energii zużywanej w polskich budynkach mieszkalnych.

Polacy nadal mają niską świadomość związaną ze strukturą zużycia energii w gospodarstwie domowym. A polskie budynki do ogrzania zużywają znacznie więcej energii cieplnej niż budynki w pozostałych krajach UE. Na różnicę tą w dużym stopniu wpływa grubość izolacji cieplnej ścian, która w przypadku budynków powstałych w naszym kraju przed 2000 r. często jest niewielka. Pozytywnym sygnałem zmian jest to, że jak wynika z danych BuildDesk pochodzących z ponad 60 000 świadectw energetycznych, liczba domów jednorodzinnych w Polsce charakteryzujących się bardzo dobrą izolacją termiczną wzrosła z 2,3% w 2010 r. do 15,5% w 2012 i ponad 21% w 2013 r., zauważa Piotr Pawlak, Rockwool Polska.

Jednocześnie większość respondentów potwierdziło, że dostrzega konieczność racjonalnego wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej oraz wie, w jaki sposób można to osiągnąć. 64% ankietowanych deklaruje, że zastosowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy w swoich mieszkaniach energooszczędne rozwiązania tj. ocieplenie ścian, wymianę żarówek, okien, czy sprzętu AGD. Kolejne 22% zamierza takie ulepszenia wprowadzić, ale większość z nich nie potrafi określić perspektywy czasowej.

Na szczęście również w tym przypadku można mówić o pojawiających się zwiastunach dobrych wiadomości. Z informacji Związku Banków Polskich wynika, że do 21 kwietnia 2014 r. do audytorów energetycznych programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) czuwających nad prawidłowym przygotowaniem energooszczędnych inwestycji oraz zgodnością wykonania z założonymi parametrami zgłoszono ponad 320 projektów domów energooszczędnych, z czego ponad 150 podjęto do realizacji. Wszystkie są związane z dopłatami NFOŚiGW do kredytów na budowę domów energooszczędnych w ramach programu skierowanego do osób fizycznych budujących energooszczędny dom jednorodzinny lub kupujących energooszczędny dom albo lokal mieszkalny w nowo budowanym budynku wielorodzinnym. Program umożliwia skorzystanie z dopłat do budynków spełniających standard NF40 lub NF15.

Zagadnienia związane z oszczędnością ciepła są bardzo często pomijane, ze względu na wciąż stosowane w Polsce ogrzewanie budynków przy wykorzystaniu węgla. Niestety ze względu na brak tradycji budowania energooszczędnego i pasywnego także osoby zajmujące się zawodowo projektowaniem i wykonawstwem domów mieszkalnych, często nie posiadają wystarczających kompetencji i doświadczenia. Jednak to zjawisko niedługo przestanie istnieć. Dlaczego? Większość Polaków potwierdza, że dostrzega konieczność racjonalnego wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej oraz wie, w jaki sposób można to osiągnąć. Tylko 12% z nas zachowuje dystans wobec działań mających na celu poprawę energooszczędności swojego mieszkania.

źródło i zdjęcie: Effective Public Relations