Jak Polska inwestuje w ochronę środowiska?

Jak Polska inwestuje w ochronę środowiska?

8 proc. wszystkich inwestycji w kraju to przedsięwzięcia w ochronę środowiska. Rocznie trafia na ten cel 2 mld euro. W ciągu ostatnich 20 lat na ochronę środowiska przeznaczono ponad 100 mld zł.

Dane te zostały podane 21 listopada br. przez ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego, podczas debaty dotyczącej środowiska, w ramach podsumowania dwuletnich dokonań rządu PO-PSL.

Zrealizowane zostały wszystkie kwestie dotyczące środowiska, które w expose przed dwoma laty wymienił premier Donald Tusk. Ministerstwo Środowiska doprowadziło do zlikwidowania konfliktów z Komisją Europejską. Prof. Nowicki  jako przykłady podał rozwiązanie problemu budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy oraz przygotowanie nowej listy obszarów Natura 2000.

Polska nadrobiła też zaległości dotyczące prawa ochrony środowiska. Uchwalone zostało prawo ocen oddziaływania na środowisko, które pozwala na wykorzystanie środków unijnych i odblokowanie kluczowych projektów infrastrukturalnych.  Wydzielenie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszystkich spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych pozwoliło skrócić ten proces z 300 do 100 dni.

Ministerstwo pracuje nad skutecznym wykorzystaniem unijnych środków na ochronę środowiska. Do tej pory zawarto umowy na dofinansowanie na sumę 4,2 mld zł. Łączna kwota projektów, dla których wydano już potwierdzenie Ministerstwa Środowiska lub decyzję Komisji Europejskiej o ich finansowaniu, to 3,4 mld zł. Oprócz tego znaczącym wsparciem są krajowe środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej, m.in. 1,5 mld zł na odnawialne źródła energii. Minister środowiska przypomniał, że 140 mln euro z tzw. Funduszu Norweskiego dofinansowało inwestycje środowiskowe.

Zorganizowanie światowej konferencji klimatycznej w Poznaniu pozwoliło Polsce na znaczny wzrost jej znaczenia na międzynarodowej arenie. Według Wojciecha Stępniewskiego z WWF Polska wynegocjowany przez Polskę pakiet energetyczno-klimatyczny może stać się dla kraju motorem innowacyjności. Tak jak Niemcy stały się eksporterem urządzeń wiatrowych, tak my możemy w niedługim czasie stać się specjalistą rozwiązań dotyczących składowania CO2, uważa eklog z WWF.

Mimo sukcesów w negocjacjach energetyczno-klimatycznych może okazać się, że bardzo trudne w realizacji będzie  m.in. podwyższenie z obecnych ok. 7 proc. do 15 udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w kraju. Stępniewski apelował o rozwiązania podatkowe sprzyjające ochronie klimatu, np. obecnie są zachęty podatkowe przy zakupie samochodów z dużymi silnikami spalinowymi, a brak takich ułatwień dla samochodów elektrycznych czy hybrydowych.

W ocenie prezesa stowarzyszenia ekologicznego EKO-UNIA Radosława Gawlika z Wrocławia błędem premiera Donalda Tuska było podjecie bez żadnych konsultacji społecznych i rozmów ze społeczeństwem decyzji o budowie elektrowni atomowej w Polsce. Jego zdaniem efektem tej decyzji będzie zahamowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, do czego zobowiązaliśmy się w Unii Europejskiej. Przypomniał, że moc energetyczna, którą mają wytworzyć planowane elektrownie atomowe, to tyle, ile można zaoszczędzić, poprawiając efektywność energetyczną gospodarki czy straty energii w budownictwie mieszkaniowym.

W ocenie prof. Nowickiego jednym z największych wyzwań kolejnych dwu lat będzie uporządkowanie gospodarki odpadami w kraju. Opowiedział się za przejęciem przez gminy odbioru śmieci komunalnych, co pozwoli na zbudowanie skutecznego systemu ich odzyskiwania i utylizacji.

Nowicki poinformował też, że w niedługim czasie zostanie podpisana druga umowa Polski na sprzedaż uprawnień do emisji CO2, wynikająca z protokołu z Kioto. Będzie to umowa z Irlandią. Polska uzyska 15 mln euro z tej transakcji.

Pierwszą transakcję Polska zawarła 9 listopada z Hiszpanią. Uzyskaliśmy z niej 25 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje pozwalające na ochronę klimatu. Polska zawarła też umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na ponad 500 mln zł na takie inwestycje.

źródło: PAP
zdjęcie: SOLARIS