ASSA ABLOY członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego

ASSA ABLOY członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego

Istotą sukcesu grupy ASSA ABLOY oraz jednym z najważniejszych czynników determinujących jej dynamiczny wzrost jest, wdrażana od 1994 roku, polityka zrównoważonego rozwoju. W ramach jej realizacji firma dołączyła właśnie do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego.

Organizacja, działająca od 2006 roku, rozpowszechnia koncepcję green building oraz wspiera sektor budowlany w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Członkostwo w Stowarzyszeniu oznacza wysoką świadomość CSR i znajomość najnowszych kierunków rozwoju branży.

W myśl zielonej idei

Polityka zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY oparta została na trzech podstawowych założeniach: dostarczaniu produktów i usług przyjaznych środowisku, przestrzeganiu zasad etyki biznesu oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności. Program zrównoważonego rozwoju firmy obejmuje tym samym priorytety środowiskowe, gospodarcze, jak i społeczne. ASSA ABLOY dąży do ulepszania i usprawniania produkcji przemysłowej oraz procesów logistycznych. Założenie to realizuje poprzez optymalizację zużycia zasobów energii i wody, minimalizowanie emisji dwutlenku węgla, zmniejszanie zużycia wody i wytwarzania odpadów, rezygnację z niebezpiecznych substancji chemicznych oraz poprawę funkcjonalności BHP.

ASSA ABLOY uczyniła z polityki zrównoważonego rozwoju integralną część swojego procesu tworzenia innowacyjnych produktów. W czasie ich powstawania wykorzystywane są technologie zapewniające wysoką wydajność energetyczną i długi cykl życia, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego wpływu na środowisko naturalne. Elementy te zapewniają produktom firmy szeroką rozpoznawalność, czego dowodem są liczne instytucje rządowe, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, w których znajdują zastosowanie.

źródło i zdjęcie: informacja prasowa ASSA ABLOY