Co ekolodzy sądzą o składowaniu CO2?

Co ekolodzy sądzą o składowaniu CO2?

Koalicja Klimatyczna jest zdania, że w Polsce nie ma potrzeby realizowania dwóch demonstracyjnych instalacji CCS, czyli Carbon Capture and Strorage (technologia wychwytu i składowania dwutlenku węgla).

Metoda ta pozwala na składowanie CO2, w ramach walki ze zmianami klimatu, w podziemnych strukturach geologicznych i ma być wykorzystana w dwóch projektach w Bełchatowie i Kędzierzynie. Mamy wątpliwości, czy od razu trzeba realizować dwa takie projekty pilotażowe.

Jest to technologia bardzo dyskusyjna, wysoko energochłonna i bardzo ryzykowna i może lepiej by było zatrzymać się na jednym projekcie, powiedział Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju należącego do Koalicji Klimatycznej (KK).

Środki pieniężne, które miałyby zostać wykorzystane do budowy instalacji CCS w Polsce służących składowaniu CO2, Koalicja Klimatyczna wolałaby przeznaczyć na rozwój innowacyjnych rozwiązań pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Proces, jaki ma się toczyć na przyznawanie wsparcia unijnego ma polegać na tym, kto da więcej pieniędzy z poszczególnych krajów, a Polska jest zdecydowanie krajem biedniejszym od innych. Uważamy że oprócz instalacji CCS pieniądze te mogą iść na innowacje w energetyce odnawialnej. Mogłoby to być dodatkowe wsparcie na rozwiązania, które są rozwiązaniami wysokiego ryzyka, ale mogą dać wysoką korzyść jeżeli będą zrealizowane. Jest to według nas ważniejsze niż dwie pilotażowe inwestycje, podsumował Kassenberg.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.farmer.pl