Budownictwo ekologiczne sposobem na czyste powietrze

Budownictwo ekologiczne sposobem na czyste powietrze

Miasta zajmują obecnie jedynie 3% powierzchni Ziemi, jednocześnie odpowiadając za 60-80% zużycia energii i 75% emisji związków węgla*. Polskie miasta niestety przodują w Europie pod kątem emisji do powietrza szkodliwych związków, dlatego jednym z priorytetów polityki środowiskowej powinno być wprowadzenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia.

Jednym z kluczowych segmentów wymagających zmian jest budownictwo. Obecnie zarówno w Polsce, jak i całej Europie występują odpowiednie regulacje, które zawierają obostrzenia dotyczące projektowania i stawiania budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej. Firma Saint-Gobain wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii przeprowadziła Modelowy Projekt Głębokiej Termomodernizacji Domu Jednorodzinnego, który pokazał, że głęboka termomodernizacja daje efekt ograniczenia zużycia energii cieplnej o ponad 85%.

Opublikowano właśnie pierwszy raport UN Global Compact Poland na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Według raportu jedną z głównych przyczyn wysokich wskaźników zanieczyszczeń jest niska jakość urządzeń i paliw zaopatrujących budynki w ciepło oraz nieefektywne energetycznie budownictwo*.

Dyrektywy unijne, które znalazły odbicie w krajowej ustawie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków mówią o zdecydowanych zaletach budynków mających niemal zerowe zużycie energii, wskazując jednocześnie na dużą rolę źródeł odnawialnych w obecnym rozwoju budownictwa niskoenergetycznego. Im mniejsza będzie rola tradycyjnych źródeł ogrzewania, tym większa możliwość spadku poziomu zanieczyszczeń. Dlatego przyszłością powinno być zdaniem autorów raportu "Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze” budownictwo niskoenergetyczne, w tym pasywne.

Budynki miejskie to jednak przede wszystkim te już istniejące i niejednokrotnie użytkowane latami, które powstały w tradycyjnej technologii, często generujące nawet 70% strat ciepła. Aby zwiększyć ich efektywność energetyczną i obniżyć straty konieczne są termomodernizacje.

Ogrzewanie budynków indywidualnych odpowiada za 80% przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w skali kraju. Zatem poprawa ich efektywności energetycznej poprzez obniżenie zużycia energii na ogrzewanie pozytywnie  wpływa na zdrowie, powiedział François-Xavier Moser, prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce Rumunii, Bułgarii i Turcji. Przykłady realizacji projektów budynków energooszczędnych pokazują, że warto w nie inwestować. Saint-Gobain wdrożyło także globalny program o nazwie CARE 4, który zobowiązuje wszystkie spółki Grupy do czterokrotnej redukcji zużycia energii w nowo powstających i poddawanych gruntownej renowacji budynkach użytkowanych przez Grupę. W Polsce przykładem takiej modernizacji jest budynek ISOVER  (jedna z marek Saint-Gobain) w Gliwicach.

Warto zwrócić uwagę na programy poprawy efektywności energetycznej budynków, jakie oferuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Szczególnie wartościowy jest rządowy program wspierania remontów i termomodernizacji, którego celem jest zmniejszenie strat ciepła oraz poprawę komfortu użytkowania i stworzenia odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach**. Do programu mogą zgłaszać się w szczególności gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i właściciele domów jednorodzinnych. Dzięki realizacji programu w latach 2009-2015 zapotrzebowanie na paliwa zmniejszyło się o blisko 10,4 mln GJ oraz realnie wpłynęło na ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Efektywność energetyczna budynków jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych. Organizatorem projektu jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a także Fundacją LafargeHolcim oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii.

* Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, UN Global Compact Poland
** mib.gov.pl

źródło i zdjęcie: CONSTANS PR