Sejm uchwalił poselską nowelizację ustawy o OZE

Sejm uchwalił poselską nowelizację ustawy o OZE

Sejm uchwalił poselską nowelizację ustawy o OZE, mającą na celu uzależnienie wysokości opłaty zastępczej z rynkowymi cenami zielonych certyfikatów. Projektem zajmie się teraz Senat.

W błyskawicznym tempie - projekt wpłynął do Sejmu zaledwie tydzień wcześniej, 12 lipca - posłowie uchwalili nowelizację ustawy o OZE przygotowaną przez klub PiS. Podczas czwartkowego głosowania za przyjęciem głosowało 269 posłów (PiS, większość członków Kukiz15, WiS, jeden poseł PSL oraz pięciu niezrzeszonych), przeciw było 174 (PO, Nowoczesna, większość PSL, UED i jeden poseł niezrzeszony), od głosu wstrzymało się pięciu posłów (dwóch z Kukiz15, jeden z Nowoczesnej i Republikanie). Można się spodziewać, że już podczas posiedzenia 26 - 28 lipca Senat również przyjmie bez poprawek ustawę, która następnie trafi na biurko prezydenta.

Ustawa ma na celu powiązanie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Ustawa zmniejsza wysokość opłaty zastępczej z obecnych 300,03 zł/MWh do 125% rocznej średnio ważonej ważnej ceny zielonych certyfikatów. W praktyce będzie to oznaczać, że już od przyszłego roku opłata zastępcza będzie wynosić ok. 40 zł/MWh.

Według klubu PiS, który zgłosił projekt do Sejmu, ma to zmniejszyć nadpodaż zielonych certyfikatów. Jednak zmiana obliczania wysokości opłaty zastępczej spotkała się z powszechną krytyką branży energetyki odnawialnej.

Odpowiednio wysoka wartość opłaty zastępczej z zasady miała tworzyć popyt na świadectwa pochodzenia i nie dopuścić do nadmiernego wzrostu ich cen. W momencie obniżenia opłaty zastępczej do poziomu ceny zielonych certyfikatów z transakcji sesyjnych (w których odbywa się mniejszość transakcji zakupu certyfikatów) znika zachęta do wspierania produkcji energii odnawialnej, a przedsiębiorstwa zobowiązane do wykazania udziału OZE w swoim miksie energetycznym nie mają motywacji do jej zakupu, mogą równie dobrze wnosić opłatę zastępczą.Wprowadzenie proponowanej zmiany spowoduje ostateczny upadek wsparcia opartego na systemie świadectw pochodzenia, ostrzegała Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Warto podkreślić, że poselską nowelizację ustawy o OZE przyjęto bez żadnych poprawek i bez udziału strony społecznej. Ze względu na rozporządzenie Marszałka Sejmu przez cały tydzień zawieszone było wydawanie przepustek dla gości z zewnątrz.

źródło: Reo.pl
zdjęcie: Aneta Sadlik