Kompleksowa gospodarka odpadami

Kompleksowa gospodarka odpadami

Czy inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi służą gospodarce o obiegu zamkniętym? Ile wysiłku należy włożyć, by powstał wartościowy kompost? Jak wielkim problemem dla instalacji są trafiające z komunalnymi odpadami popioły z palenisk przydomowych?

Odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych uzyskamy od wybitnych specjalistów, technologów i zarządzających przedsiębiorstwami, których zaproszono do współpracy w związku z XXI Konferencją 'Kompleksowa gospodarka odpadami” (5-7 września, Janów Podlaski).

Wprowadzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu, w tym recyklingu organicznego selektywnie zbieranych bioodpadów.

Bioodpady są ilościowo najważniejszym surowcem występującym w odpadach komunalnych, zauważa Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej. Dodając, że przyszłe cele w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji wynikać będą z projektowanych przepisów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), które w latach 2020-2030 przewidują znaczący wzrost poziomów recyklingu odpadów komunalnych (do 65%, względnie 70% ich całkowitej masy) i drastyczne ograniczenie składowania odpadów komunalnych (do 10% masy odpadów komunalnych).

Z tym wiąże się realizacja inwestycji i ich zasadność, którą należy rozważać poprzez możliwości realizację przez nie celów GOZ dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów tych inwestycji.

Jedną z przeszkód napotykanych przez przedsiębiorców zajmujących się wykorzystaniem surowców wtórnych, w tym recyklingiem odpadów, jest niepewność co do ich jakości. Z powodu braku norm unijnych trudno jest ustalić poziomy zanieczyszczeń lub przydatności do recyklingu wysokiej jakości, np. w przypadku tworzyw sztucznych.

źródło: PortalKomunalny.pl
zdjęcie: Pixabay