Szanse na dofinansowanie instalacji solarnej

Szanse na dofinansowanie instalacji solarnej

Instalacje solarne są kosztowne i właścicielom domów jednorodzinnych rzadko udaje się uzyskać dofinansowanie na taką inwestycję. Warto jednak próbować, bo sposoby są.

Dofinansowanie instalacji solarnej można uzyskać z różnych źródeł. Warto jednak próbować, możliwości są następujące:

Dotacja z gminy

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE (www.niskaemisja. pl), realizowanego ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Obejmuje ona głównie inwestorów modernizujących budynki, w których planowana jest wymiana starego kotła na nowoczesny. Jeśli wymianie tej towarzyszy także zakup kolektorów, gmina może pokryć część kosztów związanych z ich zakupem i montażem. Najczęściej dofinansowanie to
dotyczy jednak grupowych dopłat dofinansowujących wymianę starej instalacji grzewczej w kilkunastu lub kilkudziesięciu domach.

Kredyt + fundusz termomodernizacyjny

Ta propozycja przeznaczona jest dla inwestorów finansujących termomodernizację domu z kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych. Mogą oni otrzymać pomoc finansową z państwowego funduszu termomodernizacyjnego. W ramach obsługi funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje
tzw. premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W banku, w którym inwestor będzie chciał zaciągnąć kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną,
trzeba złożyć:

  • wniosek kredytowy,
  • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
  • audyt energetyczny budynku - warunek formalny stanowiący podstawę do uzyskania kredytu. Audyt określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (koszt jego wykonania to 1000?1500 zł).

Kredyt udzielany na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji. Okres spłaty kredytu nie może być dłuższy niż 10 lat. Premia termomodernizacyjna stanowi część kredytu zaciągniętego przez inwestora.

Dopłata z EkoFunduszu*

Ten sposób dofinansowania instalacji solarnej dotyczy zarówno projektów nowych, jak i zaawansowanych, jeśli finansowe wydatki nie przekroczyły 60%
kosztów projektu na dzień złożenia wniosku do EkoFunduszu. Dopłata z fundacji EkoFundusz do kolektorów i niezbędnej instalacji wynosi 1000 złotych za metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora; nie może jednak przekroczyć 40% kosztów całego projektu.

Ponadto dopłata ta nie może być niższa niż 50 000 złotych, co oznacza, że wniosek powinien dotyczyć instalacji z kolektorami słonecznymi o łącznej powierzchni czynnej wynoszącej co najmniej 50 m2 (ze względu na tę powierzchnię, dopłata z EkoFunduszu będzie dotyczyć głownie instalacji solarnej w domach szeregowych wielorodzinnych, pensjonatach lub domach w których kolektory podgrzewają wodę basenów).

----------------------

* EkoFundusz zakończył swą działalność w listopadzie 2010 r. dlatego też od tego czasu nie ma dofinansowań instalacji solarnej, prowadzonej przez tę jednostkę.

opr.: Redakcja, 25 luty 2010 r.
zdjęcie: Fakro