Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie białostockich deweloperów

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym na przykładzie białostockich deweloperów

Budownictwo to jeden z tych obszarów, którego wpływ na środowisko naturalne jest znaczący. Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym są coraz częściej stosowane w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz zwiększenia efektywności energetycznej i komfortu życia mieszkańców.

Powody poszukiwania budownictwa ekologicznego.

Emisja CO2 do atmosfery oto podstawowy powód poszukiwań i stosowania rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych w technologiach dla budownictwa. Budownictwo, w którego zakres wchodzi również produkowanie wszelkich materiałów budowlanych jest jedną z tych branż, które uznaje się za tą, która niesie dużą szkodę dla środowiska naturalnego.

Dlaczego? Otóż wraz ze wzrostem ludności na świecie, wzrasta zapotrzebowanie na mieszkania.

Zielone dachy, czyli jej wysokość ekologia

To rozwiązanie zazwyczaj jest na tyle wysoko, że jako użytkownicy miast, po prostu go nie widzimy. Po co więc stosować zielone dachy, skoro w 80 % przypadków nie będą widoczne gołym okiem lub będą widoczne tylko dla tych, którzy mieszkają w wysokich apartamentowcach?

Otóż, zielone dachy nie mają charakteru wypoczynkowego (chociaż w Białymstoku i takie perełki architektoniczne są stosowane np. w OiFP), ale pozwalają one na redukcję efektu wysp ciepła w miastach, izolację termiczną budynków, a także na stworzenie przestrzeni dla roślin i zwierząt.

Zielone dachy stanowią jeden z elementów ekologicznego budownictwa w miastach, oferując szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla mieszkańców. Ich podstawową ideą jest pokrycie dachu budynku warstwą roślinności, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu zabudowy miejskiej na ekosystem i poprawy jakości życia w mieście. Oto główne zalety zielonych dachów:

  1. Redukcja efektu wyspy ciepła: roślinność na dachach chłonie promieniowanie UV, a to z kolei pomaga obniżyć temperaturę na zewnątrz i wewnątrz budynków. Gdzie tu ekologia? Utrzymywanie stabilnej temperatury budynku wpływa na zmniejszoną potrzebę dogrzewania go lub wychładzania z użyciem klimatyzacji.
  2. Zarządzanie wodą deszczową: zielone dachy mogą absorbować i zatrzymywać znaczną część wody deszczowej i to właśnie robią. Taka funkcja znacząco zmniejsza obciążenie miejskich systemów kanalizacyjnych. Ryzyko powodzi w miastach również. Woda ta jest stopniowo uwalniana do atmosfery przez transpirację roślin.
  3. Izolacja termiczna i akustyczna: warstwa roślinna na dachu znacząco tłumi hałas z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich.
  4. Zwiększenie bioróżnorodności: dachy zielone tworzą nowe przestrzenie życiowe dla wielu gatunków roślin, owadów, ptaków i innych zwierząt, co przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności w miastach.
  5. Przedłużenie żywotności dachu: roślinność i podłoże w rzeczywistości są warstwą ochronną dachu przed czynnikami atmosferycznymi, a to z kolei przedłuża żywotność dachu.

Mimo, że realizacja projektów zielonych dachów wymaga szczegółowego planowania, doboru rodzajów roślin, montażu systemów nawadniających i drenażowych, a także konstrukcji dachu zdolnej do utrzymania dodatkowego obciążenia, to również białostoccy deweloperzy nie odbiegają już od standardu budownictwa ekologicznego i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska miejskiego.

Energooszczędność i odnawialne źródła energii

Ekologiczne budynki, to takie, w których używanie paneli słonecznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych, a także technologii takich jak inteligentne systemy zarządzania energią w budynkach, izolacja termiczna czy okna o wysokiej efektywności energetycznej, zmniejsza zapotrzebowanie na tradycyjne źródła energii i pomaga obniżyć rachunki za energię, nawet jeżeli mówimy o budynkach wielorodzinnych. W Białymstoku budynki z panelami fotowoltaicznymi przekazują i zużywają wyprodukowaną energię w częściach wspólnych mieszkańców.

Zrównoważone materiały budowlane

Zrównoważenie materiałów budowlanych bierze pod uwagę wykorzystanie lokalnych, odnawialnych lub recyklingowych materiałów, a to znacząco zmniejsza negatywny wpływ budownictwa na środowisko.

Przykłady:

  • wykorzystywanie drewna z upraw lasów certyfikowanych,
  • materiały izolacyjne z recyklingu,
  • farby i lakiery o niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

Budownictwo ekologiczne to również zmiany w laniu fundamentów i przeniesienie środka ciężkości (w kontekście budynków energooszczędnych) z tradycyjnych ław fundamentowych na posadowienie budynku na płycie fundamentowej z uwzględnieniem warstwy izolacji połączonej z izolacją ścian fundamentowych.

Dlaczego można mówić tu o budownictwie ekologicznym? Główną zaletą płyty fundamentowej jest łatwość jej wykonania, a w tym łatwość zaizolowania. Nie jest to bez znaczenia, bo eliminuje błędy i np. zmniejsza możliwość powstawania nieprzewidzianych mostków termicznych.

Rozwiązania ekologiczne - zarządzanie wodą

Systemy gromadzenia deszczówki do wykorzystania przy spłukiwaniu toalet, nawadniania ogrodów czy innych zastosowań domowych to jedne z rosnących ekotrendów w budownictwie. Ponadto w nowoczesnych budynkach w celu zmniejszenia zużycia wody montuje się specjalne instalacje i urządzenia sanitarne.

Projektowanie z myślą o środowisku naturalnym

Obejmuje to takie praktyki jak orientacja budynku w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać światło słoneczne do ogrzewania i oświetlenia, a także integrację budynku z otaczającym krajobrazem w celu promowania bioróżnorodności i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Ma to zastosowanie zarówno wśród inwestycji komercyjnych, ale też większych budynków mieszkaniowych. W ten sposób biurowce przyjazne środowisku stają się rzeczywistością.

Podsumowując, inicjatywy ekologiczne podejmowane w zasięgu ogólnoeuropejskim, ale też na poziomie m.in. białostockich deweloperów w sektorze budownictwa mieszkaniowego stanowią ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i świadczą o rosnącej odpowiedzialności branży za przyszłe pokolenia.

Od zielonych dachów, przez inteligentne systemy zarządzania energią, aż po użycie materiałów budowlanych o niskim wpływie na środowisko – wszystkie te działania składają się na obraz sektora, który zaczyna rozumieć swoją rolę nie tylko jako twórca przestrzeni mieszkalnych.

To, co obecnie dzieje się w Białymstoku w zakresie budownictwa ekologicznego, może poniekąd wyznaczać kierunki dla przyszłych projektów budowlanych w Polsce, integrując ekologiczne rozwiązania jako nieodzowny element nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego.