Inwestycja w proekologiczną gospodarkę odpadami na Dolnym Śląsku

Inwestycja w proekologiczną gospodarkę odpadami na Dolnym Śląsku

15 milionów złotych zostanie zainwestowanych w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia. Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie płyty do ekologicznego kompostowania odpadów, budowę nowoczesnej linii sortowniczej i zakładu przeróbki surowców wtórnych.

Składowiskiem w Jaroszowie zarządza Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU), spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy Veolia Usługi dla Środowiska. W Polsce grupa działa od 1998 roku i zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami. Plany inwestycyjne VUdŚ przewidują rozwój proekologicznych technologii i produkcję zielonej energii.

Składowisko w Jaroszowie zostanie w ciągu najbliższych dwóch lat wyposażone w płytę do kompostowania odpadów, linię sortowniczą i zakład przeróbki surowców wtórnych. Powstająca płyta do kompostowania o powierzchni 1,5 ha umożliwi przerób 20 tys. ton biodegradowalnych odpadów rocznie.

To bardzo ważna inwestycja, ponieważ pozwoli wypełnić zaostrzone kryteria dotyczące ograniczenia ilości bioodpadów trafiających na składowiska, mówi Sebastian Howański, dyrektor Ekologicznego Centrum Utylizacji w Jaroszowie. W tym roku dzięki otwarciu nowej płyty znacząco zwiększymy masę odpadów przeznaczonych do kompostowania, zgodnie z przyjętymi w Polsce unijnymi dyrektywami i przepisami.

Otwarcie płyty kompostowej, przewidziane na II kwartał br., zamknie pierwszy etap tegorocznych inwestycji na terenie ECU w Jaroszowie. W drugiej fazie ruszy rozbudowa nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej linii sortowniczej. W trakcie prac zostanie zainstalowane sito bębnowe, a także magnetyczne separatory oddzielające złom metalowy od reszty odpadów. Po oddzieleniu metalu i elementów biodegradowalnych, z pozostałych odpadów ECU będzie produkować paliwo alternatywne. Jest ono wykorzystywane m.in. w cementowniach.  ECU planuje wytwarzać ok. 30 tys. ton zielonego paliwa przy przeróbce 70 tys. ton odpadów rocznie.

Na terenie składowiska w Jaroszowie powstaje również zakład przeróbki surowców wtórnych, przetwarzający makulaturę, butelki PET i szkło pochodzące z przemysłu i selektywnych zbiórek. W tegorocznym planie rozbudowy zakładu znajduje się m.in. linia do sortowania surowców wtórnych.

W Jaroszowie pokazujemy, w jaki sposób połączyć opłacalną gospodarkę odpadami ze skuteczną ochroną środowiska, mówi Sebastian Howański. Nie tylko deponujemy odpady i pozyskujemy surowce wtórne, lecz również rekultywujemy teren zniszczony przez wieloletnie działanie kopalni. Jednocześnie stale monitorujemy wszystkie istotne parametry oddziaływania inwestycji na środowisko. Nie ograniczamy się tylko do działań przewidzianych przepisami, sporządzamy także wewnętrzne raporty o bioróżnorodności ze wskazaniami, w jaki sposób chronić miejscową faunę i florę.

ECU jest dobrze przygotowane na tegoroczne duże zmiany w branży gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowywana nowelizacja ustawy o odpadach oraz wejście w życie norm unijnych dotyczących m.in. zmniejszenia ilości deponowanych bioodpadów spowoduje zamknięcie zakładów, które nie odpowiadają normom i stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Przekazywanie odpadów do nowoczesnego technologicznie zakładu jak ECU już dziś jest opłacalne dla wszystkich podmiotów , podkreśla Howański. Współpraca z naszym składowiskiem pozwoli gminom zaoszczędzić miliony złotych. Nie muszą one inwestować w budowę własnego składowiska z sortownią i linią recyklingową, na co większość jednostek samorządowych nie mogłaby sobie pozwolić. ECU natomiast fachowo deponuje i przetwarza odpady, pozyskując środki na rozwój technologii i ochronę środowiska naturalnego.

źródło: Informacja prasowa
zdjęcie: www.jeleniagora.pl