Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez Polskę

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez Polskę

Polska w 2020 r. musi uzyskać 15 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych. Osiągnięcie tego celu jest obowiązkiem wynikającym z ustaleń Unii Europejskiej.

Spółka CASE-Doradcy przygotowała "Action Plan: Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku". Celem tego planu wykonawczego jest osiągnięcie w Polsce 15 proc. udziału energii odnawialnej w energii finalnej zużytej w roku 2020. Prace nad tym dokumentem już zostały zakończone, polski rząd będzie nad nim pracował przez najbliższe kilkanaście lat, to będzie jego praca ciągła.

Dokument ten analizuje możliwości zastosowania odnawialnych źródeł w trzech sektorach: w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie. W każdym z tych sektorów sytuacja wygląda inaczej. Najbardziej czytelne prognozy dotyczą sektora transportowego, gdzie w roku 2020 minimum 10 proc. zużywanych paliw mają stanowić biopaliwa.

Obecnie w Polsce największe zużycie energii ze źródeł odnawialnych jest w sektorze ciepłowniczym. Chłodnictwo ma w Polsce jeszcze zdecydowanie mniejsze znaczenie. Mówiąc o wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie bierzemy pod uwagę także zastosowanie biomasy do ogrzewania tysięcy domów jednorodzinnych, a nie tylko w elektrociepłowniach i ciepłowniach. Obecnie ma to podstawowe znaczenie dla zastosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Andrzej Cylwik, prezes CASE-Doradcy, potwierdza, że konsultowane były prognozy ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi skupiającymi producentów energii odnawialnej, w tym wiatrowej, geotermalnej z biomasy i innymi. Action Plan nie jest jedno wariantowy. Jeden z wariantów jest rekomendowany, ale przygotowany został także wariant minimalny i maksymalny. Istnieje możliwość, że przy sprzyjających okolicznościach w kilku rodzajach energii odnawialnej jednocześnie nastąpi jej wyraźny przyrost. Projekt uwzględnia również pewną nadwyżkę na wypadek gdyby np. wystąpiła susza, wskutek której zbiory biomasy byłyby niższe i jej możliwości zużycia także okresowo zostaną ograniczone. Action Plan jest przygotowany w elastyczny sposób.

Duża dynamika rozwoju w kilku źródłach wytwarzania energii odnawialnej wcale nie martwi. Gdyby tak się stało, że jednocześnie nastąpi wysoka dynamika rozwoju np. energetyki wiatrowej i biogazowniach uzyskalibyśmy efekt komplementarny, mówi Cylwik. Elektrownie gazowe są potrzebne na wypadek falowania wytwarzania energii przez elektrownie wiatrowe.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.farmer.pl