Energetyka odnawialna - najlepsze praktyki

Energetyka odnawialna - najlepsze praktyki

Promocja energetyki odnawialnej jest w całej Unii Europejskiej niezwykle silna. Każdy kraj zmaga się z wymogami Dyrektywy, aby w najbliższym dziesięcioleciu zdążyć ze zwiększeniem ilości energii z dostępnych, zielonych źródeł.

Od dłuższego czasu widzimy na rynku coraz większe zainteresowanie samym tematem OZE, jak również związanymi z tym  aspektami finansowymi i inwestycyjnymi. Biomasa, farmy wiatrowe, energia wód, biogazownie rolnicze - to wokół tych zagadnień raz po raz skupiają się eksperci rynku.

Coraz większe zainteresowanie energetyką odnawialną, to powód do zorganizowania konferencji, która po raz pierwszy poruszy najbardziej praktyczne aspekty inwestowania w odnawialne źródła energii. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 maja 2010 r. w Warszawie, a udział w niej wezmą wiodące firmy z kraju i Unii Europejskiej. Podczas dwóch dni konferencji będzie można usłyszeć o największych sukcesach energetyki odnawialnej, jak również o problemach związanych z inwestycjami.

Przedstawienie najlepszych praktyk ma na celu  przybliżenie wszystkim zainteresowanym elementów strategii, dzięki którym każda inwestycja w zieloną energię skazana jest na sukces. Praktycy, eksperci, inwestorzy i przedstawiciele Unii Europejskiej, Rządu RP i samorządów lokalnych wspólnie pochylą się nad najciekawszymi zagadnieniami współczesnej energetyki odnawialnej.

źródło: TCCT
zdjęcie: www.ekoenergia.pl