Europa Środkowo-Wschodnia rozwija rynek energii odnawialnej

Europa Środkowo-Wschodnia rozwija rynek energii odnawialnej

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) coraz bardziej koncentrują się na rozwoju rynku energii odnawialnej, ponieważ zostały zobligowane do wprowadzenia wewnętrznych celów polityki energetycznej na najbliższe lata.

Wynika to z konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zapisów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 20% udziału odnawialnych źródeł energii do roku 2020. Dzięki temu rynek energii odnawialnej w regionie CEE staje się niezwykle atrakcyjny dla inwestorów oraz graczy rynkowych z Europy Zachodniej i świata. Polska jest jednym z bardziej interesujących krajów ze względu na swój potencjał w rozwoju małej i dużej energetyki wodnej, energetyki wiatrowej oraz biogazowni rolniczych.

Dyrektywa Unii Europejskiej 2009/28/WE na 2020 r. kładzie nacisk na rozwój rynków energii odnawialnej w Europie i wymusza na krajach członkowskich przedstawienie ich wewnętrznych celów udziału OZE w produkcji energii. Obowiązek ten, w dużej mierze, stymuluje rejon Europy Środkowo-Wschodniej, która wcześniej nie koncentrowała się zbytnio na tym sektorze energetyki, może za wyjątkiem dużych elektrowni wodnych produkujących energię elektryczną oraz zakładów wytwarzających ciepło z biomasy, stwierdza Gouri Kumar, analityczka Frost & Sullivan.

Frost & Sullivan przewiduje, że Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia oraz pozostająca poza Unią Europejską Turcja zanotują duży rozwój rynku energii odnawialnej w najbliższych latach. Wzrost będzie podyktowany stymulacjami rządowymi oraz rosnącym zapotrzebowaniem na energię w tym rozwijającym się regionie Europy. Kraje takie jak Łotwa, Słowacja czy Słowenia będą potrzebować trochę więcej czasu.

Pamiętać należy, że cały region Europy Środkowo-Wschodniej, tradycyjnie uzależniony od paliw kopalnych, wciąż posiada zbyt mało woli politycznej, aby tworzyć i rozwijać swoje rynki energii odnawialnej. Ta słabość objawia się w postaci barier legislacyjnych, uciążliwych procedur przygotowywania inwestycji OZE.

Według Frost & Sullivan w Polsce największym źródłem energii odnawialnej jest duża i mała energetyka wodna. Sektor ten będzie rozwijać się głównie w oparciu o modernizację starych elektrowni o dużych mocach wytwórczych. Rynek biomasy ma duży potencjał rozwoju, ponieważ Polska dysponuje odpowiednimi surowcami i technologią. Część energii elektrycznej, która jest obecnie wytwarzana, pochodzi z elektrowni współspalania biomasy. Rynek energii wiatrowej również rozwija się szybko i ma największy potencjał wzrostu w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Kraje, które w 2009 roku odnotowały największy przyrost mocy zainstalowanej w elektrownie wiatrowe to Polska, Węgry i Estonia. Liderem jest Turcja.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.petroexpress.pl