Energetyka odnawialna dzięki biogazowniom

Energetyka odnawialna dzięki biogazowniom

Energetyka wiatrowa, zarówno na lądzie jak i na morzu oraz biogaz pozwolą Polsce na wypełnienie unijnych zobowiązań dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Realizujemy unijny program i rozwijamy energetykę odnawialną by w latach 2020-2030 istniały technologie odnawialne, które będą konkurowały z węglem, z energetyką atomową, by mniej więcej koszt produkcji energii był jednolity, mówi Artur Zdybicki, prezes zarządu Polenergii.

Inwestując w biogaz, musimy przyjąć dwa warunki. Po pierwsze, rentowność inwestycji musi być bez dotacji. Jest cała masa projektów, gdzie wszyscy zakładają 50 czy 60 proc. dofinansowania, potem bank takiego projektu nie sfinansuje, bo jest za duże ryzyko nieotrzymania tego dofinansowania. Po drugie, warunkiem dla spółki, która chce być dużym graczem na rynku biogazu, jest stworzenie dużego portfela projektów, tłumaczy Zdybicki.

Polska ma olbrzymi potencjał rozwoju biogazowni, dysponuje areałem rolniczym i ma ogromne ilości odpadów do wykorzystania. Jednak aby inwestycje w biogazownie były realizowane, niezbędne są przejrzyste i stabilne przepisy prawne.

Do tej pory biogazownie wstrzymywane były przez niespójne stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Gospodarki w zakresie łączenia certyfikatów. Dopiero teraz ewidentnie można je łączyć. (...) Mamy już system wsparcia, dosyć stabilny. Oczekujemy teraz jasnej polityki, istnienia certyfikatów po 2017 roku oraz podziału systemu wsparcia na feed-in tariff i certyfikaty. Na pewno też powinno być zapewnione równe traktowanie wniosków o przyłączenie, podkreśla Zdybicki.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.items.pl