Okna a energooszczędność

Okna a energooszczędność

Każdy inwestor, budujący dom, musi uwzględnić przy zakupie okien kilka ważnych parametrów, do których zaliczamy współczynnik infiltracji powietrza, współczynnik przenikania ciepła i izolacyjność akustyczna.

Współczynnik ? infiltracji powietrza informuje o tym, jak szczelne są okna. Jego wartość powinna wynosić 0,5-1; im jest mniejsza, tym mniej powietrza przenika przez zamknięte okno. Obecnie okna mają bardzo niski współczynnik ? = 0,1-0,3 i dlatego w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnnie powinny być zamontowane okna z nawiewnikiami, funkcją rozszczelniania lub mikrouchylania: okna rozszczelnione w taki sposób zapewniają osiągnięcie współczynnika infiltracji w przedziale 0,5-1. Jeśli w domu będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (czyli z rekuperatorem), warto kupić okna o współczynniku ? < 0,3.

Współczynnik przenikania ciepła U to wielkość wskazująca ilość ciepła, jaka będzie uciekać z domu przez okno, a więc im wartość U jest mniejsza, tym lepiej. Okna są najsłabszymi termicznie przegrodami w zewnętrznej konstrukcji budynku: współczynnik U obecnie produkowanych okien PVC wynosi przeciętnie 1,1-1,5 W/(m2?K), podczas gdy wartość U obecnie budowanych ścian wynosi od 0,3 do 0,5 W/(m2?K). Jeśli więc budujemy dom energooszczędny, warto zainwestować w okna energooszczędne o wartości U nie większej niż 0,8-0,9.

Izolacyjność akustyczna podana w decybelach to informacja o zdolności okien do tłumienia hałasów z zewnątrz: przesądza o tym, czy w domu zbudowanym w hałaśliwym otoczeniu będzie wystarczająco cicho. Standardowe okna mają izolacyjność akustyczną między 32 a 35 dB, lepiej tłumiące dźwięki - 40, a nawet 50 dB. Wyboru powinniśmy dokonywać po ustaleniu, jakie dźwięki mogą dochodzić z zewnątrz, jaką mamy na nie wrażliwość oraz jaki jest rytm dnia domowników. Jeśli budujemy dom przy spokojnej uliczce osiedlowej, a w pobliżu nie ma hałaśliwego zakładu przemysłowego, trasy kolejowej, szkoły ani drogi szybkiego ruchu itp., wystarczą okna standardowe. Jeśli natomiast wnętrzom domu zagraża dokuczliwy hałas, warto wybrać okna dodatkowo wyciszone, choć są sporo droższe. Oczywiście okno otwarte przestaje tłumić hałas z zewnątrz.

Okna PVC mają budowę komorową, inaczej mówiąc, w przekroju poprzecznym mają kilka przegród, dzielących go na komory. Nie są jednakowe: od zewnątrz - mniejsze, pośrodku jest jedna większa nazywana główną: ta usztywniona jest zazwyczaj kształtownikami stalowymi. Ilu komorowe profile są najlepsze? Dopuszczone do użytku są wszystkie, więc ważne są nasze oczekiwania. Im więcej komór ma profil, tym sztywniejsze jest okno i tym mniejszy ma współczynnik przenikania ciepła U, ale też jest wtedy droższe. Oto porównanie współczynników U [W/(m2?K)] okien:

  • trzykomorowe - 1,5-2,0,
  • cztero- i pięciokomorowe - od 1,2 do 1,5,
  • ośmiokomorowe - 0,6-0,9; stosowane w budownictwie energooszczędnym.

Obecnie najchętniej kupowane są czteroi pięciokomorowe: ich parametry cieplne są dobre, a cena - przystępna. Na to, czy będziemy mieli okna energooszczędne i "ciepłe", wpływają nie tylko ramy, ale też rodzaj oszklenia, o czym piszemy poniżej.

Idealnie gładkie

...tak myślimy o szybach. Sprzedawca odpowiada pytaniem: czy szyby mają być float czy termofloat? Oto, co oznaczają te terminy:

  • float: są to szyby z bardzo gładkiego, przejrzystego i polerowanego szkła bez widocznych zniekształceń,
  • termofloat: to takie same szyby jak float, ale z jednostronną cienką powłoką metaliczną, nazywane też niskoemisyjnymi, bo odbijają promieniowanie cieplne i w ten sposób ograniczają ucieczkę ciepła przez okna.

opr.: Redakcja
zdjęcia: Oknoplast, Aluplast