Projekty domów energooszczędnych według nowej Dyrektywy UE

Projekty domów energooszczędnych według nowej Dyrektywy UE

Podstawą ówczesnego budownictwa jest projektowanie domów energooszczędnych o optymalnych parametrach oraz minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Nad projektem domu energooszczędnego powinni czuwać specjaliści, którzy zaprojektują budynek według zasad zrównoważenia, gdzie pod uwagę należy wziąć aspekty ekonomiczno-społeczne oraz ekologiczne.

Wprowadzenie certyfikacji energetycznej ma wspierać i promować projektowanie energooszczędne, które niedługo będzie wymogiem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zobowiązująca do posiadania świadectw energetycznych budynków, zacznie obowiązywać w 2013 r., zaś przepisy dotyczące zerowego zużycia energii oraz jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych w pobliżu każdego nowego budynku, będą obowiązywały od 2021 r.

Obniżenie poziomu energochłonności ma być zrealizowane głównie poprzez poprawę charakterystyki energetycznej budynków, rozumianą jako obniżenie przewidywanego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji i chłodzenia oraz oświetlenia budynków w trakcie ich eksploatacji.

Projekt domu energooszczędnego to opracowanie koncepcji, która powinna uwzględniać szereg czynników, mających wpływ na jakość budynku:

 • zagospodarowanie terenu wokół domu,
 • wybór rodzaju konstrukcji budynku,
 • wybór ekologicznych materiałów budowlanych (w szczególności tych, które nie obciążają środowiska i które można poddać procesowi recyklingu),
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • efektywne wykorzystanie paliw kopalnych,
 • oświetlenie dzienne i sztuczne,
 • ogrzewanie, wentylacja i chłodzenie,
 • jakość środowiska wewnętrznego,
 • eksploatację oraz funkcjonalność budynku,
 • funkcjonalność pomieszczeń,
 • konserwację poszczególnych systemów,
 • obciążenia środowiska spowodowane budową domu.

Uwzględnienie w projekcie domu energooszczędnego powyższych czynników spowoduje, że dom będzie zrównoważony, czyli będzie charakteryzował się optymalnym zużyciem energii, będzie wyróżniał się komfortem wewnętrznym oraz będzie w minimalnym stopniu oddziaływał na środowisko. Dom odpowiednio zaprojektowany i wkomponowany w krajobraz nie zniszczy zasobów naturalnych.

Dobre projekty domów energooszczędnych to nie tylko optymalizacja ogrzewania i chłodzenia, maksymalizacja oświetlenia dziennego oraz redukcja sztucznego. W dobrym projekcie domu należy uwzględnić między innymi kształt dachu, którego wybór powinien być oparty na symulacjach konstrukcji oraz zadaszeń wpływających na parametry energetyczne, a także przepływu powietrza wokół budynku i stref ciśnieniowych.