Jak prawidłowo murować ściany?
Jak prawidłowo murować ściany?
Murowanie to wciąż najbardziej popularny sposób stawiania domów w Polsce - tak buduje się aż 90% domów. O tak dużym procencie stanowi przede wszystkim powszechna znajomość technologii, dostępność materiałów oraz tradycja budownictwa w naszym kraju. Ponadto, murowanie jest wciąż najbardziej korzystne pod względem kosztów, a dodatkowo daje duże możliwości wykonania części prac we własnym zakresie.

Wznoszenie ścian to z pewnością jeden z najważniejszych etapów budowy, dlatego warto dołożyć wszelkiej staranności, aby wykonać je jak najlepiej. Cement użyty do murowania ma wpływ na jakość budynku, a także na jego trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Zaprawy murarskie

Zaprawy murarskie służą do łączenia poszczególnych elementów muru, przede wszystkim jednak tworzą równe warstwy między nimi. To umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń ściskających wyższych partii muru i wyżej położonych elementów konstrukcyjnych. Do najpopularniejszych zapraw służących do murowania ścian zewnętrznych należą zaprawy cementowe, będące mieszaniną kruszywa mineralnego oraz cementu. Taki produkt cechuje się dużą wodoodpornością i mrozoodpornością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Stosuje się je głównie w sytuacjach, gdzie budynek będzie narażony na duże obciążenia atmosferyczne. Taką zaprawę układa się w warstwach od 6 do 40 mm.

Idealny do wykonywania tego typu zapraw jest Cement Standard. Cechuje się bardzo wysoką jakością samego cementu, dobrą przyczepnością do powierzchni, urabialnością i plastycznością. Szczególnie polecany jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, działowych oraz fundamentów. Nadaje się również do produkcji chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych, do stabilizacji gruntów nienawodnionych oraz wytwarzania zapraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych.

Kolejną grupą są zaprawy cementowo-wapienne, składające się z piasku, cementu oraz wapna. Cechują się podwyższoną urabialnością i plastycznością oraz wydłużonym czasem roboczym zapraw, a układane są w warstwie do 30 mm. Równie często korzysta się z zapraw ciepłochłonnych, które są mieszankami zapraw cementowych lub cementowo-wapiennych z dodatkami mineralnymi. Mają one doskonałe właściwości izolacyjne, a wykorzystywane są do murowania ścian jednowarstwowych. Rzadziej spotyka się zaprawy klejowe, będące mieszanką cementu, spoiw polimerowych oraz wypełniaczy i dodatków. Takie zaprawy układa się w warstwach od 1 do 3 mm lub od 2 do 5 mm.

Na rynku dostępny jest specjalny cement do zapraw murarskich i tynkarskich - Lepo, z którego można przygotować zaprawę tynkarską i murarską bez dodawania wapna czy plastyfikatorów Dzięki jego optymalnemu składowi mineralnemu uzyskamy łatwe w przygotowaniu zaprawy, charakteryzujące się bardzo wysoką plastycznością i urabialnością, które skracają czas robocizny oraz podwyższają komfort pracy. Równie ważna jest bardzo dobra przyczepność, która pozwala minimalizować nawet o 80% straty materiałowe podczas tynkowania (w porównaniu do zapraw tradycyjnych) oraz skraca czas prowadzonych prac.

Zaprawa otrzymywana przy zastosowaniu tego cementu cechuje się jasnym kolorem, a to ułatwia jej barwienie. Jest on niezwykle przydatny w tynkowaniu oraz murowaniu. Wiąże powszechnie używane materiały budowlane, takie jak: tradycyjne cegły i pustaki, cegły i bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego, bloczki betonowe oraz kamień naturalny. Dodatkowo, zaprawy na bazie cementu Lepo są bardziej mrozoodporne, ogniotrwałe i oddychające w porównaniu z zaprawami tradycyjnymi czy suchymi mieszankami. Ważnym czynnikiem jest również mniejszy skurcz tynków przygotowanych na bazie Lepo, co zmniejsza ryzyko pojawiania się rys na powierzchni i konieczność zacierania. Cement ten ogranicza także ryzyko pojawiania się białych wykwitów węglanowych na murach, co jest zmorą inwestorów indywidualnych.

Podczas murowania należy pamiętać aby nie stosować zbyt mocnych zapraw, a klasa zaprawy nie powinna przewyższać klasy materiału do murowania. Dodatkowo, każda zaprawa powinna cechować się dużą plastycznością - tak jak w przypadku zaprawy na bazie cementu Lepo - i mieć konsystencję na tyle rzadką aby się łatwo nakładała, ale jednocześnie nie spływała po powierzchni muru, mówi Wojciech Wróbel, ekspert Lafarge Cement S.A.