Mikroelektrownia zielonej energii w każdym domu

Mikroelektrownia zielonej energii w każdym domu

Nowym kierunkiem działań w dziedzinie energetyki będzie promocja małych projektów energetycznych, wykorzystujących lokalnie dostępne zasoby. Promocja mikroinstalacji jest szansą dla Polski na budowanie nowoczesnego i innowacyjnego rynku urządzeń energetyki rozproszonej zarówno dla potrzeb wewnętrznych naszego kraju, jak i na eksport.

Takiego zdania jest wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który spotkał się na wspólnej konferencji prasowej z prof. Jeremy?m Rifkin?em i dr Tomášem Sedláčkiem. Wicepremier Pawlak przekonywał, iż lokalizacja mikroźródeł blisko odbiorcy pozwala uniknąć większości kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało przepisy, umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na zasadach preferencyjnych. Projekt nowych regulacji znalazł się w pakiecie ustaw energetycznych opublikowanych w grudniu 2011 r. przez Ministerstwo Gospodarki, dodał wicepremier.

W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka przemiany w sektorze OZE mogą przyczynić się do przekształcenia naszej gospodarki i przygotują społeczeństwo do wyzwań nowej ery - III rewolucji przemysłowej.

Zdaniem prof. Jeremy?ego Rifkin?a, zbliża się nowa era niezliczonych, prosumentów, czyli  producentów i konsumentów energii generowanej z niewielkich mocy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Nowy model gospodarczy składa się z pięciu filarów:

  • 20-proc. udziału OZE w mixie energetycznym do 2020 r.;
  • produkcji zielonej energii w mikroelektrowniach, jakimi staną się budynki;
  • przechowywania energii w nośnikach wodorowych;
  • wykorzystania technologii internetowych do zarządzania nową siecią energetyczną;
  • transportu i logistyki.

Zdaniem Tomáša Sedláčka gospodarka zmienia się od ciężkiej w lekką, z poważnej na ludyczną, nastawiona na design, rozrywkę nowoczesne technologie branży IT. Dotąd Państwa sprzedawały stabilność prawną, finansową, fiskalną, w zamian kupując wzrost gospodarczy. Dziś musimy sprzedawać wzrost, a kupować stabilność, tylko w ten sposób wyjdziemy z koła długów, zaznaczył Sedláček.

***

Jeremy Rifkin, amerykański ekonomista, politolog i publicysta, autor wielu publikacji m.in. Who Should Play God?, Koniec pracy, The Biotech Century Harnessing the Gene and Remaking the World oraz Europejskie marzenie nagrodzonej w 2005 roku w Niemczech Corine International Book Prize za najlepszą książkę roku z dziedziny ekonomii.

Tomáš Sedláček członek Czeskiej Rządowej Rady Gospodarczej oraz główny ekonomista i strateg makroekonomiczny jednego z najważniejszych prywatnych banków w Czechach i na Słowacji, Československá obchodní banka (ČSOB).

źrółdo i zdjęcie: Ministerstwo Gospodarki