Czy gruba spoina jest lepsza od cienkiej?

Czy gruba spoina jest lepsza od cienkiej?

Może się wydawać, że im coś jest grubsze, tym solidniejsze. Podobnie niektórzy oceniają jakość spoin zastosowanych przy budowaniu ścian - im grubsza spoina, tym większe obciążenie będzie można przenieść ścianą.

Otóż jest odwrotnie, bowiem spoina to najsłabszy element muru. I tu powstaje pytanie - murować tradycyjnie czy używać cienkiej zaprawy klejowej?

Zaprawy tradycyjne umożliwiają wykonywanie spoin grubości od 8 do 15 mm, natomiast potocznie zwane "zaprawy klejowe" (choć z klejami niewiele mają wspólnego), dają możliwość wykonania spoiny cienkowarstwowej grubości od 1 do 3 mm. Te najcieńsze spoiny można stosować do łączenia bloczków z betonu komórkowego wykonanych tak dokładnie, jak bloczki H+H.

Spoina 1 czy 2- milimetrowa w porównaniu do tradycyjnych, prawie 15 mm, spoin daje wiele korzyści:

  1. Znaczące obniżenie strat ciepła. Przy spoinie o grubości 1 mm w ścianie jednowarstwowej z bloczków H+H TERMO (grubości 36,5 cm) straty ciepła, wynikające z "zimniejszego" elementu ściany jakim jest warstwa zaprawy, wynoszą ok. 4 % , podczas gdy w ścianie z tych samych bloczków wymurowanej na zaprawie o grubości spoiny 12 mm to już ponad 25 %.
  2. Wzrost nośności muru - ponieważ spoina jest najsłabszym elementem muru, to im jest ona cieńsza tym ściana będzie mocniejsza i przeniesie więcej obciążeń.
  3. Niższy koszt wykonania muru - koszt zbudowania 1 m2 ściany zależy między innymi od ilości i ceny zaprawy. Ściana z bloczków H+H o grubości 24 cm to zużycie ok. 2,4 kg zaprawy do spoin cienkowarstwowych i ok. 1,5 litra wody na każdy m2 ściany. Koszt takiego rozwiązania to ok. 2 zł/m2.

Stosując przy tej samej grubości ściany zaprawę tradycyjną zużywamy ok. 24 dm3 zaprawy (ok. 7,5 litra wody i 42 kg suchej mieszanki do zapraw) - koszt ok. 15 zł/m2.

źródło: H+H