Czy beton komórkowy H+H można stosować na ściany piwnic?

Czy beton komórkowy H+H można stosować na ściany piwnic?

W budynkach niepodpiwniczonych wykonuje się ściany fundamentowe betonowe, monolityczne lub z bloczków betonowych o wymiarach 38 x 24 x 24 cm. Są one na ogół obustronnie obsypane gruntem i z tego względu nie powinny być wykonywane z bloczków H+H.

Natomiast w budynkach podpiwniczonych, ściany piwnic mogą być wykonywane z bloczków z betonu komórkowego H+H pod warunkiem, że spoiny pionowe będą wypełnione zaprawą oraz zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia chroniące ścianę przed działaniem wody od powierzchni ścian stykających się z gruntem. Na ściany piwnic najlepsze są bloczki PP5-0,60 lub PP6-0,70 z gładkimi powierzchniami czołowymi, co ułatwia prawidłowe wypełnianie spoin pionowych.

źródło: H+H