Różnica między bloczkiem z betonu komórkowego a pustakiem
Różnica między bloczkiem z betonu komórkowego a pustakiem
Bloczki z betonu komórkowego np. H+H, są elementami pełnymi, natomiast pustaki to elementy drążone, czyli mają w swojej strukturze wolne przestrzenie. Bloczki betonowe nie mają żadnych drążeń, na całej objętości posiadają takie same właściwości. Pustaki zaś mają rożne właściwości w poprzek drążeń i wzdłuż drążeń. To bardzo istotna różnica, gdy oba te materiały zostaną wykorzystane do budowy konstrukcji budynku.

Jeśli chodzi o ściany fundamentowe, to potencjalnym miejscem powstania mostka termicznego w przyziemiu budynku jest połączenie ściany fundamentowej ze ścianą nośną kondygnacji naziemnej. "Uciekanie ciepła" do zimnych fundamentów, a następnie do gruntu jest szczególnie intensywne, gdy ściany są murowane z materiałów o słabej izolacyjności cieplnej, np. z pustaków. Natomiast ściany z bloczków H+H, które mają doskonałe parametry izolacyjne we wszystkich kierunkach, przeciwdziałają utracie ciepła przez fundamenty.

źródło: H+H