Zastosowanie nasad kominowych w budownictwie energooszczędnym

Zastosowanie nasad kominowych w budownictwie energooszczędnym

Temat budowy domu energooszczędnego, potrzebującego minimum energii do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom stoi w pewnej sprzeczności z potrzebami wentylacji wynikającymi z norm i przepisów budowlanych.

Wentylacja musi prowadzić do wyziębienia pomieszczeń w okresie chłodów, ograniczenie tego zjawiska wiąże się z koniecznością podgrzewania powietrza, które, jeśli ma być skuteczne, w każdej formie związane jest ze wzrostem nakładów energetycznych (nawet w systemach rekuperacji). Wentylacja grawitacyjna również, z oczywistych przyczyn (nawiew świeżego powietrza z zewnątrz) także przyczynia się do wyziębienia budynku w zimie.

Jeśli jednak słusznie założymy, iż wentylacja jest procesem nieodzownym i jej prawidłową wielkość musimy w budynku energooszczędnym zapewnić, a do tego nie mamy w planach instalacji wentylacji mechanicznej - warto rzucić okiem na nasady kominowe.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji grawitacyjnej to z jednej strony prawidłowe doprowadzenie powietrza do pomieszczeń (nawietrzaki w kotłowni i w innych pomieszczeniach o takiej powierzchni by zapewnić prawidłowy bilans powietrza), z drugiej skuteczne jego odprowadzenie (kratki wentylacyjne w łazience i w kuchni) poprzez kominy wentylacyjne. Kominy te często, zwłaszcza w parterowym budownictwie, działają zbyt nieskutecznie. Metodą na poprawę tego stanu rzeczy jest instalacja nasad kominowych.

Grawitacyjną wentylację wywiewną często w skuteczny sposób wspomaga wiatr. Zastosowanie odpowiedniej nasady kominowej na zakończenie przewodu kominowego może (poprzez wytworzenie podciśnienia po zawietrznej stronie nasady, które wywołuje ruch powietrza w przewodzie kominowym) dodatkowo ten efekt wzmocnić. Największą wydajność uzyskamy poprzez zastosowanie nasad obrotowych, gdzie współczynnik podciśnienia (określający wykorzystanie siły wiatru dla wytworzenia ciągu kominowego) w kanale wentylacyjnym jest dla nich najwyższy, a dodatkowo ich działanie jest całkowicie niezależne od kierunku natarcia wiatru, co jest bardzo ważne, gdyż silny wiatr opadający (fenowy) może, zamiast pomóc, skutecznie zablokować wentylację naturalną.

Wiatrowe nasady kominowe bardzo dobrze wpisują się w ideę budownictwa energooszczędnego gdyż działają bez prądu, koszty eksploatacji są więc żadne. Wadą nasad wiatrowych jest niestabilność ich pracy (przy słabym wietrze zapewniają mniejszą wydajność, zaś przy mocnym, wydajność ich może być zbyt duża w stosunku do potrzeb). Dobrym rozwiązaniem wydaje się wentylacja hybrydowa.

Wentylacja hybrydowa stanowi połączenie prostoty wentylacji grawitacyjnej ze stabilnością wentylacji mechanicznej. Ma za zadanie zagwarantować użytkownikowi stałą, pożądaną wydajność wentylacji, przy maksymalnym ograniczeniu kosztów jej użytkowania.

Wentylacja hybrydowa łączy system grawitacyjny z wymuszonym, "przełączając się" na tryb "mechaniczny" dopiero wtedy, gdy warunki do zaistnienia wentylacji naturalnej nie są wystarczające. Gdy warunki są nadmierne (zbyt duży wiatr) tryb "mechaniczny" ogranicza działanie wentylacji, zapobiegając nadmiernemu wywiewowi powietrza (i wyziębieniu pomieszczeń).

opr.: Łukasz Darłak, Darco
zdjęcie: Darco