LUMINA House - uzyskanie pozwolenia na budowę

LUMINA House - uzyskanie pozwolenia na budowę

W Długołęce trwa budowa supernowoczesnego, wysoko energooszczędnego domu LUMINA House. Dotychczasowe etapy budowy zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami. Zanim jednak przystąpiono do wylewania fundamentów, trzeba było zadbać o formalno-techniczną stronę projektu.

Jak wyglądały działania podjęte w celu uzyskania pozwolenia na budowę?

Dorota Palmączyńska - kierowniczka działu projektowego Pracowni Projektowej ARCHIPELAG

Pierwszym z koniecznych etapów było uzyskanie zapewnienia dostaw mediów oraz warunki przyłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. W przypadku wysoko energooszczędnego domu LUMINA niepotrzebne było zapewnienie odbioru ścieków, ponieważ na terenie, na którym powstaje dom, nie ma sieci kanalizacyjnej. Sąsiedzi korzystają z szamb, a my budujemy przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jakie były dalsze wymogi?

Dorota Palmączyńska

Pracownia musiała uzyskać wpis i wyrys z rejestru gruntów oraz zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lokalizację zjazdu na działkę budowlaną. Należało wykonać i przedstawić w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego projekt prac geologicznych dotyczących odwiertów od sond pionowych dla pompy ciepła. W LUMINIE zastosowana zostanie pompa ciepła z pionowymi kolektorami gruntowymi do ogrzewania budynku, korzystająca z energii geotermalnej. Pompa typu WPF-7 o mocy grzewczej Q=7,7 kW będzie nie tylko ogrzewała budynek, ale i chłodziła go w okresie letnim.

Czy napotkano na jakieś problemy?

Dorota Palmączyńska

Ponieważ przez środek działki, na której budowany jest dom, przebiega linia telekomunikacyjna, musieliśmy uzyskać warunki od TPSA w celu przesunięcia tej trasy tak, aby nie kolidowała z usytuowaniem naszego budynku. Dlatego też wykonaliśmy projekt przesunięcia przebiegu linii. Niezbędne było również uzyskanie warunków i wykonanie projektu wzmocnienia przebiegającej przez działkę linii Netii. Sieci zaś i przyłącza oraz projekt zmiany trasy telekomunikacyjnej przed zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym należało uzgodnić w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu.

Jak wyglądało pozyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego?

Dorota Palmączyńska

Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych na działce w Długołęce istniał problem z rozsączaniem oczyszczonych ścieków z przydomowej oczyszczalni. Nie było możliwe uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bez podniesienia poziomu tuneli rozsączających do wys. 150 cm nad poziomem wód gruntowych. Zmuszeni byliśmy dokonać zmian projektowych, aby uzyskać odpowiednie pozwolenia. Część tuneli została wyniesiona ponad poziom terenu, co wymusiło utworzenie skarpy, którą zamierzamy zazielenić na etapie organizowania przydomowego ogrodu.

Jak przebiegał ostatni etap załatwiania formalności związany z projektem zjazdu na działkę?

Dorota Palmączyńska

Projekt zjazdu na działkę z drogi krajowej został złożony do uzgodnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a następnie do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie otrzymaliśmy. Wszystkie formalności i uzyskanie pozwoleń trwało kilka miesięcy. Wraz z uprawomocnieniem się decyzji właściwych urzędów rozpoczęto budowę LUMINY.

Budowa wysoko energooszczędnego domu LUMINA trwa od października 2009 roku. Czy dotychczasowe etapy udało się zrealizować według założeń projektu?

Dorota Palmączyńska

Tak. Zostały już zrealizowane cztery etapy budowy: wykonanie płyty fundamentowej, wymurowanie części konstrukcyjnej ścian zewnętrznych oraz ?wylanie? słupów konstrukcyjnych, a także montaż stropów systemowych wraz z zalaniem wieńców żelbetowych.

Jak przedstawia się plan budowy na najbliższe tygodnie?

Dorota Palmączyńska

Po wykonaniu ścianki kolankowej będzie można przystąpić do montażu więźby dachowej i pokrycia dachu. Na tym etapie bardzo ważna jest dokładność i precyzja wykonawców ponieważ zarówno System Kronopol, w którym zaprojektowana została więźba oraz pokrycie dachu blachą Emka firmy Plannja tego wymagają. W tym samym czasie montowane będą okna - zarówno pionowe firmy Schüco, jak i połaciowe Velux. Niezwykle ważna jest szczelność połączeń wszystkich tych elementów, aby uniknąć mostków termicznych i zachować wysoką izolacyjność cieplną budynku.

Więcej informacji na stronie www.domy21.pl.

źródło: ARCHIPELAG