Odzysk ciepła odpadowego sposobem na ogrzewanie

Odzysk ciepła odpadowego sposobem na ogrzewanie

Wysokotemperaturowe spaliny czy ciepło odpadowe pochodzące z różnych urządzeń można wykorzystać do ogrzewania nie tylko powierzchni przemysłowo-biurowych. Coraz częściej rekuperacja ciepła odpadowego stosowana jest także w domach jednorodzinnych.

Ciepłem odpadowym z urządzeń takich jak piece piekarnicze, komory lakiernicze, suszarnicze, urządzenia do produkcji tworzyw sztucznych, urządzenia pasteryzujące, piece CO, które odprowadzają wysokotemperaturowe spaliny można ogrzać każde pomieszczenie i to całkowicie za darmo.

Dzięki specjalnym wymiennikom wysokotemperaturowym VENTOS o wysokiej sprawności oraz wysokiej odporności termicznej, możliwe jest wykorzystanie ciepła odpadowego do dogrzewania zimą pomieszczeń biurowych, domu czy choćby do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Systemy te wykorzystywane są także dla podwyższenia efektywności procesów technologicznych: wstępnego podgrzewania produktu ciepłem odpadowym czy podgrzewania wstępnego wody w wytwornicach pary. Zainstalowanie systemu odzysku ciepła odpadowego pozwala na redukcję kosztów zużycia energii nawet o 60%.

Wymiennik ciepła o wysokiej odporności termicznej zainstalowany na kominie odprowadzającym gorące spaliny przekazuje ciepło odpadowe do czynnika przenoszącego ciepło do ciepłej wody użytkowej. System rekuperatora jest połączony z systemem grzewczym budynku. Cały proces odbywa się automatycznie, zapewniając przeniesienie ciepła do systemu ogrzewania budynku lub do systemu odprowadzającego energię do istniejącego systemu ogrzewania technologicznego.

Wymiennik ciepła odzyskujący ciepło ze spalin jest bezobsługowy. Wszelkie czynności serwisowe na urządzeniu mogą być przeprowadzane bez konieczności wyłączania technologii. Wnętrze wymiennika ciepła powinno być czyszczone co 6 miesięcy lub w okresach zależnych od stopnia zanieczyszczenia wymiennika. Czyszczenie wykonuje firma specjalistyczna posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Dla zapewnienia prawidłowego i efektywnego funkcjonowania całego urządzenia konieczne jest wyposażenie go w odpowiedni układ sterowania. Układ ten zapewnia automatyczne sterowanie procesem odzysku ciepła z możliwością ręcznej ingerencji w sterownik systemu. Układ sterowania określa priorytet punktów odbioru energii według aktualnych potrzeb.

Autonomiczną częścią układu sterowania jest też tryb pracy awaryjnej zapewniający pełne bezpieczeństwo systemu. Opcjonalnym elementem systemu sterowania jest układ wizualizacji i rejestracji danych stanów roboczych. W razie konieczności układ sterowania może zostać połączony z istniejącym sterowaniem kotłowni (maszynowni). Dla zapewnienia efektywnego serwisu zapewniony jest zdalny dostęp on-line.

źródło i zdjęcie: Amsel