Spalarnie odpadów komunalnych, a ich funkcjonowanie

Spalarnie odpadów komunalnych, a ich funkcjonowanie

W wielu miejscach Polski trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy spalarni odpadów komunalnych, jednak ich funkcjonowanie będzie wiązało się z licznymi problemami.

Eksploatacja spalarni może być opłacalna tylko wówczas, gdy do instalacji trafia tyle odpadów, aby w pełni wykorzystać jej moce przerobowe. Firmy, które zamierzają budować i eksploatować spalarnie będą, z całą pewnością, domagać się od gmin zagwarantowania określonej ilości odpadów komunalnych rocznie, mówi Bogdan Duda, radca prawny z Departamentu Transakcji i Prawa Spółek kancelarii prawniczej CMS Cameron McKenna.

Podkreśla, że tylko w oparciu o zagwarantowany strumień odpadów firmy będą w stanie skalkulować odpowiednią cenę za swoje usługi, czyli termiczne przekształcanie odpadów. Spełnienie tego wymogu przez gminy, o ile nie zostaną zmienione stosowne przepisy, jest w tej chwili utrudnione. Wynika to z faktu, że gminy w obecnym stanie prawnym nie są właścicielem odpadów.

Faktycznym dysponentem odpadów są właściciele nieruchomości oraz firmy, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i transportują je do miejsc przeznaczenia, w praktyce na składowiska. Gminy wydają jedynie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W zezwoleniach gminy powinny określać m.in. sposób ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Są to ważne instrumenty prawne w rękach gmin, ale niewątpliwie sytuacja - z punktu widzenia budowy i późniejszej eksploatacji spalarni odpadów - byłaby dużo korzystniejsza, gdyby gminy były właścicielami odpadów. Warto podkreślić, że taki model, gdzie gmina jest właścicielem odpadów, doskonale funkcjonuje w wielu krajach, przekonuje Duda.

Niemieckie gminy są właścicielami odpadów i decydują o miejscu oraz sposobie ich utylizacji. Dzięki własności odpadów niemieckie gminy mogą gwarantować firmom zarządzającym spalarniami określony strumień odpadów, a przy okazji negocjować korzystne ceny dla swoich mieszkańców.

Brak porównywalnego rozwiązania w polskim prawie stanowi niewątpliwą barierę w rozwoju spalarni odpadów. Wskazane, a wręcz konieczne jest, aby gminy również w Polsce były właścicielami odpadów. Rozwiązanie takie niewątpliwie przyspieszy budowę spalarni, pozwoli Polsce uniknąć kar za zbyt dużą ilość odpadów biodegradowalnych, które trafiają na składowiska, a ponadto ograniczy nielegalne pozbywanie się odpadów komunalnych poprzez wywóz do lasów i w inne niedozwolone miejsca, Duda.

źródło: www.wnp.pl
zdjęcie: www.calisia.pl