Wentylacja a syndrom chorego budynku

Świeże powietrze jest potrzebne, aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować podczas pracy jak i w fazie odpoczynku. Dlatego tak ważną rolę pełni prawidłowa wentylacja w budynku.

Funkcje biologiczne organizmu ludzkiego potrzebują właśnie takiego świeżego i przefiltrowanego powietrza, aby podczas jego inhalacji, czyste a nie zanieczyszczone powietrze dostawało się do płuc. Pewne wymagania naszych Instytucji (SANEPID), co do których możemy się odnieść, jako do minimalnych warunków dostarczania świeżego powietrza na osobę lub odpowiedniej ilości tego świeżego powietrza na 1 m2 powierzchni pomieszczeń , dają pewien komfort, ale jak wiemy - brak jest takich  rozwiązań systemowych , w których mamy 100% pewność, że to świeże powietrze jest wprowadzane do pomieszczeń w odpowiedniej ilości i jakości.

Stały rozwój naszej cywilizacji oraz dążenie do podnoszenia poziomu komfortu w pomieszczeniach, w których przebywamy, ustala coraz wyższe wymagania na świeże przefiltrowane powietrze. Po za tym, zwiększa się z roku na roku grupa ludzi, która będąc ofiarą rozwoju cywilizacyjnego, jest poważnie wrażliwa na działanie alergenów. Właśnie zła wentylacja pomieszczeń i nieodpowiednio filtrowana jakość powietrza jest przyczyną powstawania alergii.

Syndrom chorego budynku (z jęz. ang. sick building syndrome) wiąże się z podstawowym zagadnieniem braku prawidłowo działającej wentylacji doprowadzającej i filtrującej świeże powietrze. Prawie 90% swojego czasu na dobę człowiek spędza w pomieszczeniach czy to mieszkalnych, czy to w miejscu pracy lub innych pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Z wymienionych powyżej, jedne z najważniejszych są pomieszczenia mieszkalne, gdzie przebywają najwięcej czasu wszyscy członkowie rodziny (dorośli, dzieci, osoby starsze, osoby chore oraz zwierzęta domowe). Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć istotę i potrzebę prawidłowego doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń oraz zrozumieć zagrożenia wynikające z braku powyższego.

Do najbardziej szkodliwych zanieczyszczających czynników w powietrzu można zaliczyć:

  • zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (skażenia przemysłowe z okolicznych zakładów, pyły, zarodniki roślin);
  • zanieczyszczenia emitowane w procesie produkcji, materiałów budowlanych budynków oraz materiałów wykończeniowych zainstalowanych w danym środowisku przebywania człowieka;
  • zanieczyszczenia wytwarzane podczas procesów wynikających z obecności człowieka (spalanie gazu, palenie tytoniu, sprzątania, gotowania, prac remontowych, itp.);
  • zanieczyszczenia mikrobiologiczne (kurz, grzyby, drożdżaki, pleśnie, bakterie, odpady zwierzęce, itp.).

Wentylacja mechaniczna zapewnia nam stały oraz odpowiedni ilość świeżego powietrza w domu. W czasach gdzie budownictwo nie było tak energooszczędne oraz stolarka okienna była bardziej nieszczelna, problem z wentylacją nie występował, ponieważ powietrze dostawało się do domu bez większych problemów i następnie ogrzane uciekało do atmosfery wraz z zabranym ciepłem.

Energooszczędne budownictwo, szczelna stolarka okienna powodują zanik wentylacji grawitacyjnej i niemożliwość infiltracji powietrza do domu, a co za
tym idzie braku jego wymiany. Takie rozwiązanie jest bardzo niekorzystne.

Regularna wymiana powietrza za pomocą działającego sprawnie systemu wentylacji daję następujące efekty:

  • Filtracja powietrza dostarczanego do domu - w centrali są umieszczone filtry, które filtrują powietrze przed zanieczyszczeniami (pyłki, owady, kurz)
  • Usuwanie nadmiaru wilgoci z tytułu normalnej eksploatacji i użytkowania obiektu - powietrze usuwane jest z nadmiarem wilgoci, która w rekuperatorze się wykrapla i jest usuwana do kanalizacji, takie rozwiązanie nie dopuszcza do powstawania ognisk wilgoci, pleśni czy grzyba w domu.
  • Dodatkową zaletą jest to, że pracujący całą dobę rekuperator, usuwa inne zanieczyszczenia z powietrza takie jak:

- pyły pochodzenia mineralnego,
- pyły pochodzenia organicznego,
- roztocza,
- bakterie i wirusy unoszące się w powietrzu,
- zapachy z kuchni,
- nadmierną wilgoć (zabezpiecza przed powstawaniem ognisk grzyba domowego),
- nadmierne ilości dwutlenku węgla i innych gazów (radon, etc.),
- stężenia chemiczne parujące z mebli, podłóg i ścian (aldehydy, azotany, benzole, etc),
- endotoksyny powstające z roztoczy i grzybni ściennej i z kwiatów,

  • Zwiększa się ilość jonów ujemnych ze świeżego powietrza dostarczanego z zewnątrz. Pamiętać należy, że podstawowym zadaniem tych central jest dostarczanie świeżego powietrza dla potrzeb higienicznych i sanitarnych osób przebywających w pomieszczeniu.

Stosując wentylację mechaniczną z rekuperację osiągamy odzysk ciepła z powietrza wywiewanego przez wymiennik rekuperacyjny, co obniża koszty eksploatacji budynku wynikające z tytułu oszczędności energii cieplnej.

Irena Holmstedt

Wentylacja i odzysk ciepła

Zobacz wypowiedzi
Fincomfort  Polska Oy

Ekspert firmy

Fincomfort Polska Oy