Jakie normy musi spełniać pomieszczenie, w którym zainstalowany będzie kocioł z otwartą komorą spalania?

Przy otwartej komorze spalania, czyli w przypadku kotłów atmosferycznych, powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, gdzie zamontowany jest kocioł, a...

... spaliny usuwane są na zewnątrz - jest to system B. Spalanie gazu odbywa się przy ciśnieniu atmosferycznym powietrza, natomiast spaliny mają taką temperaturę, że wytwarzają ciąg kominowy niezbędny do ich usunięcia do atmosfery.

Jednak najważniejsze: kotły z otwartą komorą spalania posiadają tzw. przerywacz ciągu, czyli komorę otwartą do pomieszczenia, z której pobierane jest powietrze do wentylacji komina. W przypadku niewystarczającego ciągu tą drogą może nastąpić nawrót spalin do pomieszczenia, stąd przepisy odnośnie minimalnej kubatury pomieszczeń zainstalowania kotła, średnicy i wysokości komina oraz jego wymiarów ponad dachem.

Rozporządzenie nr 75 z 2002 r, narzuca dla systemu B, maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m? kubatury pomieszczenia:

  • 350 W dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z pokojem;
  • 4650 W dla pomieszczeń nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach.

Bezpieczniejsze pod tym względem są systemy typu C, z zamkniętą komorą spalania, z koncentrycznymi przewodami powietrzno-spalinowymi, w których wentylator usuwa spaliny. Urządzenia gazowe mogą tu być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji.

Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:

  • 8 m? - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń,
  • 6,5 m? - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania, a wysokość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 2,2 m.

 

Andrzej Grasza

Kotły

Zobacz wypowiedzi
De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.

Ekspert firmy

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.