Wysoka izolacyjność akustyczna okien Capital firmy Stolbud Włoszczowa

Wysoka izolacyjność akustyczna okien Capital firmy Stolbud Włoszczowa

Okno Capital firmy Stolbud Włoszczowa uzyskało rewelacyjny wynik w badaniach izolacyjności akustycznej (Rw=45 dB). Ten dźwiękoszczelny model stolarki stanowi skuteczną ochronę przed wszelkimi hałasami docierającymi z zewnątrz. Jest to okno, które bardzo dobrze sprawdza się w miejskich aglomeracjach.

Cisza ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. To ona pomaga nam ukoić nerwy oraz w pełni się zrelaksować. Niestety współczesna zabudowa miejska jest w dużym stopniu narażona na hałas. Dlatego warto zadbać o rozwiązania, które odpowiednio wyciszą nasze mieszkanie. Najlepszym z nich są okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, takie jak Capital firmy Stolbud Włoszczowa.

Okno Capital - idealne w miejskich aglomeracjach

W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost natężenia hałasu w miastach, spowodowanego przede wszystkim ruchem ulicznym. Szacuje się, że około kilkunastu procent społeczeństwa jest narażone na zgiełk przekraczający dopuszczalną wartość hałasu, która wynosi 60 dB w dzień i 50 dB w nocy.

Firma Stolbud Włoszczowa w odpowiedzi na ten narastający problem, podjęła się opracowania okien o wysokiej izolacyjności akustycznej. Określana jest ona wskaźnikiem Rw (im większa jego wartość, tym lepsza izolacyjność) i w znacznym stopniu zależy od rodzaju zastosowanych szyb. Najlepszą zdolność tłumienia dźwięków mają nowoczesne zestawy szybowe zbudowane z kilku szklanych tafli, między którymi przestrzeń jest wypełniona ciężkim gazem. Stolarka Capital włoszczowskiego producenta przy wyposażeniu w zestaw szybowy Pilkingtona o wskaźniku Rw=47 dB (co przekłada się na Rw=45 dB dla całego okna) została poddana badaniom izolacyjności akustycznej w Zakładzie Akustyki ITB Warszawa.

Nasz zakład akustyki jest jednostką notyfikowaną, więc prowadzenie u nas tego typu badań daje właściwy pogląd na cechy techniczno - użytkowe okien. Producent, w tym przypadku Stolbud Włoszczowa, ma pewność jakie parametry izolacyjności akustycznej spełniają jego okna, mówi dr inż. Marek Niemas, Kierownik Zakładu Akustyki ITB Warszawa.

Zastosowanie okien Capital w wersji akustycznej w mieszkaniach czy domach znajdujących się w miejscach o podwyższonym poziomie hałasu (w pobliżu ruchliwych ulic, lotnisk, torowisk, itp.) sprawi, iż staną się one oazą ciszy i spokoju. Należy jednak pamiętać o tym, aby w pełni zachować właściwości akustyczne stolarki trzeba zadbać o jej właściwy montaż.

źródło i zdjęcie: Stolbud Włoszczowa