Jak powinno być wykonane połączenie ścian fundamentowych z podłogą na gruncie?

W domu energooszczędnym podłoga na gruncie powinna być ocieplona niezależnie od tego czy jest ogrzewana, czy nie.

Ocieplenie powinno stykać się ze ścianą nośną przyziemia, która zwykle charakteryzuje się lepszą izolacyjnością termiczną niż ściany fundamentowe. Styk podłóg na gruncie ze ścianami fundamentowymi powinien być tak wykonany, by izolacja termiczna ścian fundamentowych była połączona z izolacją ścian warstwowych - zgodnie z zasadą ciągłości ocieplenia.

opr.: Redakcja