W jaki sposób ogrzewać dom energooszczędny?

W jaki sposób ogrzewać dom energooszczędny?

Wybór rodzaju ogrzewania domu zależy od wielu lokalnych czynników i należy tego wyboru dokonywać indywidualnie dla konkretnego budynku.

Generalnie można stwierdzić, że sposób ogrzewania domu zależy od jego klasy energetycznej. Czym bardziej energooszczędne rozwiązania konstrukcji budynku, tym bardziej opłaca się stosowanie rozwiązań o niskich kosztach inwestycyjnych, np. urządzeń elektrycznych.

Stosując sumaryczne kryterium kosztów: wykonania systemu grzewczego i eksploatacji w okresie życia urządzeń grzewczych, najlepszym sposobem wytwarzania ciepła w warunkach polskich jest zastosowanie kondensacyjnego kotła gazowego. Pod warunkiem, że do działki doprowadzona jest sieć gazowa.

Jeśli sieci gazowej nie ma, i w najbliższym czasie nie planuje się jej budowy, alternatywą może być pompa ciepła współpracująca z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, pobierająca ciepło z gruntu lub powietrza. Szacuje się, że pompa ciepła zasilona 1 kWh energii, może oddać nawet 5 kWh energii cieplnej.

Niekłopotliwym źródłem ciepła do ogrzewania domu energooszczędnego mogą być kolektory słoneczne współpracujące np. z kominkiem z płaszczem wodnym. Ale kolektory słoneczne jako niezależne źródło ciepła w naszym klimacie zapewniają ciepłą wodę jedynie między kwietniem a wrześniem, nie zawsze więc są opłacalną inwestycją.

Do ogrzewania domu jednorodzinnego można też używać paliw odnawialnych, i wyposażyć dom np. w kocioł na pelety. Ważne jest by zwrócić uwagę na automatykę wymienionych urządzeń grzewczych, która zapewnia racjonalne, a więc ekonomiczne, zużycie paliwa.

W domu energooszczędnym można także zastosować ogrzewanie nadmuchowe.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Kan