Działanie kolektora słonecznego

Działanie kolektora słonecznego

Kolektor słoneczny pobiera energię z promieniowania słonecznego i (najczęściej) przekazuje ją do instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową za pośrednictwem ogrzewanego słońcem absorbera.

Jest to płyta (pokryta cienką warstwą niklu, czarnego chromu lub innego związku chemicznego) o wysokim współczynniku pochłaniania promieniowania słonecznego i niskim współczynniku emisji promieniowania cieplnego, z kanałami, przez które przepływa czynnik grzewczy.  Płyta absorbera pochłania promieniowanie słoneczne i zamienia je w ciepło.

Skuteczność pochłaniania zależy od rodzaju absorbera. Najczęściej absorber wykonany jest z miedzi pokrytej powłoką z czarnego chromu (skuteczność 70%).

Kolektor pobiera energię z promieniowania słonecznego: bezpośredniego, rozproszonego i odbitego, a następnie przekazuje je do instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową. zdj. Redakcja

Skuteczniejszy jest tzw. absorber selektywny wykonany w wyniku galwanicznego nałożenia tlenków tytanu - pochłaniający 95% promieniowania.

Od absorbera ogrzewa się czynnik grzewczy (może to być woda lub płyn niezamarzający), który przepływa przez kolektor słoneczny. Ogrzany płyn przepływa do zasobnika i przez wymiennik oddaje ciepło znajdującej się w zasobniku wodzie użytkowej, po czym, ochłodzony, wpływa z powrotem do kolektora słonecznego.

opr.: dr inż. Arkadiusz Węglarz
zdjęcie: Roto Frank