Po ilu latach inwestycja w instalację solarną może się zwrócić?

Po ilu latach inwestycja w instalację solarną może się zwrócić?

Analiza kosztów paliwa konwencjonalnego wykorzystywanego do podgrzewania wody użytkowej w ciągu całego roku w porównaniu z kosztami ponoszonymi przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Obliczenia zostały przeprowadzone dla następujących źródeł energii: energia elektryczna, olej opałowy, gaz ziemny wysokometanowy, ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Do obliczeń przyjęto dom zamieszkany przez czteroosobową rodzinę, zużywającą dziennie średnio 240 l c.w.u. (60 l/os/dzień).

Przy założeniu, że instalacja solarna pokrywa 65% zapotrzebowania na energię potrzebą do przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oszczędności w zużyciu paliw mogą wynieść odpowiednio:

  • dla energii elektrycznej: 2350, 40 [zł/rok]* × 0,65 = 1527,76 [zł/rok];
  • dla oleju opałowego: 829,40 [zł/rok] × 0,65 = 539,11 [zł/rok];
  • dla gazu wysokometanowego: 672 [zł/rok] × 0,65 = 436,80 [zł/rok];
  • dla ciepła z sieci ciepłowniczej: 734,08 [zł/rok] × 0,65 = 477,15 [zł/rok].

Na tej podstawie oceniono także, jak długi jest okres zwrotu nakładów. Przyjęto założenie, że koszt instalacji solarnej dla rodziny 4-osobowej wynosi 12 000 zł (na podstawie wyceny firmy HEWALEX).

Wobec tego, dla poszczególnych nośników energii okres zwrotu kosztów prezentuje się następująco:

  • dla energii elektrycznej: 12 000 zł÷ 1527,76 [zł/rok] = 8 lat;
  • dla oleju opałowego: 12 000 zł ÷ 539,11 [zł/rok] = 23 lata;
  • dla gaz wysokometanowego: 12 000 zł ÷ 436,80 [zł/rok] = 27 lat;
  • dla ciepła z sieci ciepłowniczej: 12 000 zł ÷ 477,15 [zł/rok] = 25 lat.

* koszt przygotowania c.w.u. w tradycyjny sposób

opr.: dr inż. Arkadiusz Węglarz
zdjęcie: Roto Frank