Najcieplejsze okna z nowoczesnych profili okiennych GENEO?

Najcieplejsze okna z nowoczesnych profili okiennych GENEO?

{loadposition kod1440}Jednym ze sposobów ograniczenia strat ciepła i tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków jest zastosowanie energooszczędnych okien i drzwi. Firma REHAU ma w swojej ofercie nowoczesny produkt z zakresu techniki okiennej - system GENEO wykonany ze specjalnego tworzywa kompozytowego RAU-FIPRO.

W obliczu drastycznie rosnących kosztów ogrzewania i malejących zasobów paliw kopalnianych, coraz częściej poszukuje się rozwiązań nie tylko skutecznych, ale przede wszystkim uwzględniających przyszłościowe wymogi odnośnie efektywności energetycznej budynków. Oprócz nowych, alternatywnych źródeł energii, które coraz częściej wspomagają ogrzewanie oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową, podstawowe znaczenie zyskuje doskonała izolacja cieplna ścian, dachu, okien, drzwi oraz fundamentów.

Dlatego tak niezwykle ważne jest właściwe dobranie parametrów nowych okien i drzwi, które długofalowo zapewnią najwyższy komfort cieplny we wnętrzu. Aspekt dobrej izolacji termicznej należy uwzględnić nie tylko w budynkach nowo powstających, ale również na etapie termomodernizacji, gdyż straty ciepła przez stare, nieszczelne okna mogą wynosić nawet do 37%.

Producent systemów profili REHAU oferuje niezwykle nowatorskie rozwiązanie z zakresu techniki okiennej - system profili GENEO o podwyższonej efektywności energetycznej. Dzięki stolarce z profili GENEO można zrealizować swoje marzenia odnośnie komfortu cieplnego mieszkania oraz obniżyć koszt utrzymania, redukując coroczne wydatki na ogrzewanie.

Możliwość ograniczenia strat energii to zasługa niezwykłego tworzywa kompozytowego nowej generacji RAU-FIPRO. Jego stabilność pozwala w większości przypadków na rezygnację ze stosowanych do tej pory w profilach okiennych wzmocnień stalowych. Dzięki temu redukuje się powstawanie mostków cieplnych, ograniczając w sposób istotny ucieczkę ciepła z wnętrza budynku. Tym samym, okna GENEO otwierają zupełnie nowe perspektywy w branży okiennej.

System okienny GENEO

Parametry termoizolacyjne profili GENEO

Współczynnik przenikania ciepła U jest to parametr, który określa własności termoizolacyjne przegród budowlanych, takich jak ściany, stropy czy okna. Podaje on, jaka ilość ciepła (w Watach) przenika przez metr kwadratowy powierzchni w ciągu jednej godziny. Im niższa jest wartość współczynnika przenikania ciepła, tym lepsze są parametry termoizolacyjne. Profile GENEO osiągają wartość współczynnika Uf do 0,86 W/m2K i są w swojej klasie niezaprzeczalnym liderem.

Obecne wymagania dla okien i drzwi balkonowych, opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008, określają, iż maksymalny współczynnik U dla okien i drzwi balkonowych nie może być większy niż 1,7 - 1,8 W/m2K (w zależności od strefy klimatycznej). Okna GENEO nie tylko bez trudu spełniają te wymagania, ale również wykraczają daleko poza obecnie narzucone standardy. Dodatkowym atutem systemu jest obniżenie wysokości profili skrzydła i ościeżnicy, co pozwala na zwiększenie powierzchni przeszklenia i tym samym umożliwia efektywne pozyskiwanie ciepła i światła słonecznego.

Stosując okna GENEO można dziś spełnić wyzwania przyszłości i przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska na skutek nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Równie ważnym aspektem, szczególnie w obliczu stale rosnących cen gazu i ropy, jest obniżenie kosztów utrzymania domu lub mieszkania.

Idąc krok dalej, dzięki wyposażonym we wkładki termiczne profilom GENEO PHZ, o współczynniku przenikania ciepła Uf do 0,79 W/m2K, przy zastosowaniu odpowiednio dobranego oszklenia można uzyskać parametry cieplne przewidywane dla budynków pasywnych. System GENEO PHZ uzyskał bowiem certyfikat stosowania, wydany przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt.

System okienny GENEO HPZ do domów pasywnych