Ściany betonowane w kształtkach styropianowych

Ściany zewnętrzne można betonować w tzw. deskowaniu traconym z kształtek styropianowych,.

Kształtki styropianowe łączy się na wcisk dzięki wyprofilowanym krawędziom, po czym do utworzonych w nich kanałów wkłada się zbrojenie i betonuje. Po związaniu betonu powstaje ściana, której deskowanie przejmuje funkcję izolacji termicznej.

Gotowe ściany betonowane w kształtkach styropianowych mają grubość od 25 do 45 cm i współczynnik przenikania ciepła odpowiednio - U = 0,28-0,11 W/(m2?K). Przed otynkowaniem ścian od zewnątrz przeciera się je gruboziarnistym papierem ściernym lub specjalną pacą działającą na tej samej zasadzie, co tarka do warzyw. Czynności te mają na celu poprawić przyczepność tynku. Od zewnątrz ściany z kształtek styropianowych wykańcza się najczęściej tynkiem na siatce, ale można też je obmurować elewacyjną cegłą klinkierową lub licówką. Od wewnątrz zalecany jest suchy tynk z płyt gipsowo-kartonowych lub tynk gipsowy układany na mokro.

opr.: Redakcja