Kiedy ocieplenie ścian budynku najbardziej się opłaca?

Specjaliści uważają, że ciepłochronność ścian grubości 38-51 cm w budynkach wzniesionych przed 1990 rokiem może wynosić U = 1,0 W/(m2?K) i niezależnie od użytych materiałów, ich ocieplanie jest opłacalne.

W domu o powierzchni 150 m2, przez ściany o tak słabej izolacyjności U = 1,0 W/(m2?K) uchodzi w sezonie grzewczym blisko 12 000 kWh energii. Roczny jej koszt przekracza 2,5 tys. złotych. Jeżeli w wyniku ocieplenia ścian uda się zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła do poziomu 0,28 W/(m2?K), to straty energii spadną do 1/3 pierwotnej wartości, a to oznacza, że koszt inwestycji związanej z dociepleniem ścian zwróci się mniej więcej po 10 latach.

W domach ze ścianami ocieplonymi do wartości współczynnika przenikania ciepła U = 0,5-0,6 W/(m2?K) wydatki na dodatkowe ocieplenia zwracałyby się znacznie dłużej, a więc argumentem przemawiającym za podjęciem mimo to prac termomodernizacyjnych może być jedynie zły stan elewacji i konieczność jej odnowienia.

Ale trzeba pamiętać, że ocieplenie budynku to również docieplenie dachu. W kalkulacjach opłacalności należy więc uwzględnić zyski związane z poprawą jego izolacyjności, bowiem przez nieocieplony dach ucieka 20-30% ciepła.

opr.: Redakcja