Czy ocieplenie całej podłogi parteru można zastąpić izolacją wokół ścian fundamentowych?

Zamiast ocieplać całą podłogę parteru, można ułożyć izolację termiczną tylko na cokole (do wysokości podłogi parteru) oraz od wewnątrz wzdłuż ścian fundamentowych w pasie o wysokości 1 m. Wielu specjalistów uważa, że ze względu na dużą pojemność cieplną gruntu takie ocieplenie jest mniej skuteczne i dopuszcza jego stosowanie jedynie wtedy, gdy mieszkańcy chcą uniknąć uciążliwych prac wewnątrz domu lub zachować istniejące posadzki.

Do ocieplania ścian fundamentowych i cokołów nadają się najlepiej płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 6?8 cm, który jest odporny na długotrwałe działanie wilgoci. Izolację taką przykleja się do ścian lepikiem bezrozpuszczalnikowym. W części podziemnej ocieplenie takie nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń, natomiast w części cokołowej ściany fundamentowe należy pokryć tynkiem na siatce zbrojącej lub wykończyć płytkami elewacyjnymi klinkierowymi lub betonowymi.

opr.: Redakcja