Beton komórkowy - najcieplejszy materiał budowlany

Beton komórkowy - najcieplejszy materiał budowlany

Najlepszym izolatorem ciepła jest powietrze, a w strukturze betonu komórkowego zajmuje ono od 60 do 85% całkowitej objętości. Dlatego budynki wykonane z betonu komórkowego zmniejszają znacząco zapotrzebowanie na ogrzewanie lub klimatyzację w porównaniu z domami budowanymi z tradycyjnej cegły lub innych materiałów budowlanych.

Beton komórkowy H+H ma najniższy współczynnik przewodzenia ciepła λ ze wszystkich dostępnych materiałów murowych na rynku. Prowadzi to do tego, że budowane z niego jednowarstwowe ściany zewnętrzne nie wymagają dodatkowego ocieplenia.

W technologii budownictwa tradycyjnego, a szczególnie energooszczędnego jednym z najważniejszych współczynników, jaki bierze się pod uwagę w wypadku ścian jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Ten parametr określa ile ciepła przenika (ucieka) przez ścianę o powierzchni jednego metra kwadratowego w ciągu sekundy w momencie, gdy różnica temperatur pomiędzy zewnętrzna i wewnętrzną stroną ściany wynosi jeden stopień Kelvina. Im niższy jest ów współczynnik, tym lepiej, bo mury bardziej izolują.

W nowoczesnym budownictwie dąży się do jak największego zmniejszenia tego parametru - im mniejsza wartość współczynnik λ, tym ściana dłużej utrzyma ciepło wewnątrz pomieszczenia.

Typowy beton komórkowy ma współczynnik λ od ok. 0,011 do 0,155 (w zależności od klasy gęstości). Są też jeszcze lepiej izolujące, idealne do budowania ścian jednowarstwowych, bloczki H+H TERMO PP2-0,35 oraz H+H SUPERTERMO PP1,5-0,30, które mają współczynnik odpowiednio λ = 0,095 W/(m·K) oraz λ = 0,085 W/(m·K). Dla porównania cegła silikatowa to około 0,75 W//(m·K), a ceramiczna 0,40 W//(m·K).

źródło: H+H