Zwiększanie efektywności energetycznej w budynku dzięki termomodernizacji

Zwiększanie efektywności energetycznej w budynku dzięki termomodernizacji

Termomodernizacja domu jednorodzinnego we Wrocławiu doprowadziła do obniżenia zużycia energii końcowej o 91 proc. - wynika z danych zaprezentowanych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii oraz Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska. Jej następstwem było ograniczenie kosztów eksploatacji budynku na cele grzewcze o 83 proc. w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji.

Termomodernizacji poddano wolnostojący budynek we Wrocławiu, o dwóch kondygnacjach i powierzchni użytkowej wynoszącej 172,8 m2. Dom charakteryzował się wysoką energochłonnością, na którą miało wpływ kilka czynników: brak izolacji w konstrukcji ścian zewnętrznych oraz w warstwie podłogi na gruncie, wysokie przenikanie ciepła dla przegród zewnętrznych, czyli m.in. okien i stropu, czy też nieefektywna wentylacja naturalna.

Zwiększenie efektywności energetycznej domu wymagało głębokiej termomodernizacji obejmującej przegrody budynku, wymianę źródeł ciepła i modernizację instalacji wentylacyjnej. Na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego podjęto również decyzję o konieczności wymiany kotła węglowego na lepsze źródło ciepła.

W ramach prac termomodernizacyjnych ocieplono ściany zewnętrzne, strop oraz podłogi dodatkową warstwą materiału izolacyjnego. Wymieniono okna i drzwi na cechujące się niskim współczynnikiem przenikania ciepła. Modernizacji uległa również część instalacyjna budynku. Wentylację grawitacyjną zamieniono na mechaniczną z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku 55-60 proc., a nieefektywny kocioł węglowy zastąpiono pompą ciepła współpracującą z kolektorami słonecznymi, które zamontowano na dachu budynku.

Prace termomodernizacyjne przeprowadzone we Wrocławiu najlepiej obrazują potencjał zwiększania efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych. Proces ten nie tylko pozwala na uzyskanie oszczędności zużywanej energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, ale również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - mówi Henryk Kwapisz z Saint-Gobain.

Warto jednak pamiętać, że głęboka i powszechna termomodernizacja budownictwa jednorodzinnego będzie oznaczała konieczność wsparcia finansowego dla właścicieli domów, którzy mogą nie być w stanie podołać kosztom kompleksowych działań termomodernizacyjnych, podkreśla Henryk Kwapisz.

Analiza przygotowana przez Narodową Agencję Poszanowania Energii przy współpracy z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska dostępna jest na stronie 50 raportu "Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050".

źródło i zdjęcie: Saint-Gobain

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT