Izolacyjność cieplna ścian

Wysoką izolacyjność termiczną najłatwiej uzyskać w ścianach wielowarstwowych.

Wykonanie warstwy izolacji ze styropianu lub z wełny mineralnej grubości 15-20 cm nie powoduje problemów technologicznych, a zapewnia uzyskanie współczynnika przenikania ciepła wynoszącego nie więcej niż U=0,19-0,24 W/(m2?K), nawet jeśli warstwą nośną jest zaledwie 18-centymetrowa warstwa bloczków wapienno-piaskowych o znikomej termoizolacyjności. Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej, mimo że kilka centymetrów grubsza, będzie miała w najlepszym razie U = 0,26-0,30 W/(m2?K).

W ścianach warstwowych najlepszy efekt daje wzniesienie warstwy nośnej minimalnej wymaganej grubości, nawet z materiału o słabych właściwościach termoizolacyjnych, ale znacznej wytrzymałości (ceramika tradycyjna, silikaty) i zastosowanie grubej warstwy izolacyjnej. Nie opłaca się natomiast stosowanie na warstwę nośną droższych materiałów o wyższej izolacyjności termicznej ani też jej pogrubianie bez uzasadnienia konstrukcyjnego
("żeby było cieplej?). Nie ma zatem sensu wykonywanie ścian z materiałów typowych dla ścian jednowarstwowych, a następnie ocieplanie ich cienką np. 5-centymetrową warstwą styropianu.

opr.: Jarosław Antkiewicz