Jak obliczyć Izolacyjność termiczną ściany?

Izolacyjność termiczną ściany oblicza się sumując opór cieplny (R) jej poszczególnych warstw.

Jednak producenci materiałów ściennych często podają wartości innych współczynników: U lub ???. Zależności pomiędzy nimi są następujące:

  • R=d : ? (d - grubość materiału w metrach)
  • U=1 : R

Bloczki silikatowe mają np. ?=0,8;
ściana grubości 25 cm ma zatem R=0,25 : 0,8=0,31oraz U=1 : 0,31=3,22;
Izolacja z 15 cm styropianu (?=0,04) ma R=0,15/0,04=3,75.

Izolacyjność termiczna całej ściany wynosi zatem R=4,06 oraz U=0,25 W/(m2?K).

opr.: Redakcja