W jaki sposób określa się klasę energetyczną budynku?

Zapotrzebowanie budynku na energię określa się na podstawie charakterystyki energetycznej budynku porównanej z parametrami tzw. budynku referencyjnego.

W ten sposób określony jest wskaźnik EP, a tym samym klasa energetyczna budynku.

Warunki techniczne dla budynku referencyjnego (standardu podstawowego, czyli o minimalnych przyjętych wymaganiach energetycznych) są zdefiniowane w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych. Dane te stanowią punkt odniesienia i bez ich określenia nie jest możliwe wyliczenie żadnego innego wskaźnika.

Obliczenie wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku EP polega na wyznaczeniu wskaźników cząstkowych, a następnie porównaniu ich ze wskaźnikami cząstkowymi budynku referencyjnego. W ten sposób otrzymuje się bezwymiarowe wyrażenia, których suma określa EP całego budynku. Na podstawie tej wartości przypisuje się budynkowi klasę energetyczną.

opr.: Redakcja