Z projektem TABULA porównasz efektywność energetyczną Twojego domu

Z projektem TABULA porównasz efektywność energetyczną Twojego domu

Czternaście państw europejskich uczestniczy w projekcie TABULA, którego celem jest stworzenie jednolitej typologii budynków mieszkalnych. Koordynator projektu, niemiecki Institute for Housing and Environment zadba o to, by do kwietnia 2012 r. zakończyły się prace nad stworzeniem ujednoliconego zestawienia, które pozwoli porównywać budynki pod względem ich efektywności energetycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Projekt TABULA (Typology Approach for Building Stock Energy Assessment), czyli typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej, to projekt wdrażany od maja 2009 r. w ramach programu Intelligent Energy Europe. IEE prowadzi działania dla poprawy wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zadania realizowane są zgodnie z europejskim Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji. Typologia budynków tworzona jest na podstawie kryteriów głównych (rok budowy, konstrukcja, charakter budynku) oraz pomocniczych (m.in. typ ogrzewania). Celem projektu jest wyłonienie kategorii (klas) budynków, charakteryzujących się wspólnymi cechami, właśnie w zakresie efektywności energetycznej, objaśnia Konrad Witczak, konsultant ds. efektywności energetycznej BuildDesk Polska.

Z każdej klasy zostanie wyłoniony jeden budynek ("budynek typowy"), który będzie reprezentował cechy całej grupy. Budynki klasyfikowane będą zgodnie z ujednoliconą definicją budynku efektywnego energetycznie, według wewnętrznej klasyfikacji elementów konstrukcyjnych oraz systemów grzewczych, w porównaniu ze stworzoną typologią. Umożliwi to porównywanie budynków europejskich między sobą oraz ułatwi egzekwowanie unijnego prawa dotyczącego efektywności energetycznej.

W Polsce, za projekt TABULA odpowiada Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), która ma utrudnione zadanie w porównaniu z koordynatorami z innych państw, ponieważ w Polsce nie istnieją oficjalne statystyki uwzględniające typy budynków (jedno-/wielorodzinny) oraz lokalizacje (miasto, wieś). Nie ma również bazy budynków posiadających świadectwa energetyczne, która byłaby świetnym punktem wyjścia do prac w ramach projektu TABULA. Parametry, takie jak konstrukcja ścian, energochłonność okien czy rodzaj ogrzewania, także nie są przedmiotem państwowych statystyk, a są niezbędne przy realizacji projektu TABULA. By powiększyć bazę danych złożoną głównie z dokumentów pochodzących z termomodernizacji przeprowadzonej w ostatnich latach, NAPE zaprosiła do współpracy BuildDesk Polska, które udostępniło dane z ponad 40 tys. certyfikowanych budynków, co pozwoli na stworzenie pełnego raportu.

We wstępnym raporcie NAPE wyodrębniła 19 kategorii budynków i ich systemów grzewczych, w obrębie których znajduje się 97 proc. wszystkich budynków wybudowanych do 2002 roku. Dzięki typologii budynków, Polska będzie mogła porównać efektywność energetyczną swojego budownictwa z efektywnością budownictwa innych państw wspólnoty. TABULA pomoże uwidocznić, które państwa przodują, a które muszą jeszcze popracować nad stanem efektywności energetycznej budownictwa w danym kraju. Ponadto dzięki projektowi TABULA wprowadzona zostanie uogólniona metodologia analizy charakterystyki energetycznej, która pozwoli na poprawę efektywności energetycznej, dodaje Witczak.

Konstrukcja tabeli, która przedstawia typologie budynków, jest taka sama dla wszystkich państw. Z kolei jej podział określony został dla każdego kraju z osobna, co spowodowane jest m.in. odmiennymi tradycjami budowlanymi poszczególnych państw czy różnicami stref klimatycznych. Tabele mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w doradztwie energetycznym, ale także przy tworzeniu scenariuszy rozwoju budownictwa i określania planowego zapotrzebowania na zużycie energii danego państwa.

Projekt TABULA zakłada również opublikowanie stworzonej typologii na stronie internetowej przedsięwzięcia, dzięki czemu będzie on ogólnodostępny.   Bez wątpienia projekt TABULA pomoże w upowszechnianiu na polskim rynku efektywnego i racjonalnego użytkowania energii w sektorze budownictwa, podkreśla Małgorzata Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

źródło: BuildDesk
zdjęcie: Archon