Jak duży powinien być zbiornik na ścieki?

Powinien mieć taką pojemność, aby całość ścieków można było wywieźć jednym kursem wozu asenizacyjnego.

Ze względów higienicznych zawartość zbiorników na ścieki powinna być usuwana raz na 10-14 dni, dlatego też pojemność zbiornika powinna wynosić 8-10 m?.

Zbiornik na ścieki można kupić gotowy lub wykonać samemu. Stanowczo polecany jest ten pierwszy wariant, bo chociaż droższy, mamy pewność, że szambo będzie szczelne i nie będziemy zanieczyszczać wody i gleby na własnej działce. Popularne są zbiorniki wykonane z tworzyw sztucznych lub żelbetu.

Odpowiedni materiał warto dopasować do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce, np. lekkiego zbiornika z polietylenu nie należy montować w gruncie z wysokim poziomem wód gruntowych, gdyż może on zostać wypchnięty po opróżnieniu ze ścieków.

opr.: Monika Czeczotek