Odnawialne źródła energii w każdym budynku od 2021 roku

Odnawialne źródła energii w każdym budynku od 2021 roku

Już od 2021 r. w Unii Europejskiej maja być wznoszone tylko budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, zasilane, choćby częściowo z odnawialnych źródeł energii. Zmiany te wynikają z przyjętych w maju br. przed Parlament Europejski zmian w Dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W praktyce oznacza to rewolucję w budownictwie w krajach Unii Europejskiej, w tym i w Polsce.

Z informacji Zrzeszenia Audytorów Energetycznych wynika, że w Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii, to właśnie budynki są największymi konsumentami energii i odpowiadają za ponad 40% jej zużycia. Większość z niej jest marnowana, bo standard energetyczny budynków bardzo odbiega od tego racjonalnego, uzasadnionego ekonomicznie.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, począwszy od 2021 r., wszystkie nowo powstałe budynki na terenie Unii Europejskiej muszą być budynkami o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię. Nowe budynki użyteczności publicznej muszą spełniać ten wymóg już od 2019 r. Zmiany w Dyrektywie obejmują także stare, słabo zaizolowane budynki, odpowiedzialne za największe straty energii. Unia Europejska postanowiła, że w przypadku modernizacji tych obiektów, każdy remontowany element będzie musiał spełnić chociaż minimalne wymogi energooszczędności.

Według szacunków, wprowadzenie w życie zmian w omawianej Dyrektywie przyniesie europejskiej gospodarce oszczędności rzędu 250 mld euro rocznie. Ponadto dzięki inwestycjom w energooszczędne rozwiązania w nowych budynkach i prace przy dostosowaniu starych budynków do nowych wymogów powstanie około 500 tys. miejsc pracy, w tym kilkadziesiąt tysięcy w Polsce. Ponadto eksperci podkreślają, że wprowadzenie w życie proponowanych przez UE rozwiązań w zakresie korzystania z większym stopniu z odnawialnych źródeł energii przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2. Szacuje się, że wprowadzenie w życie zmian w dyrektywie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 70% w stosunku do obecnego limitu przyznanego Unii Europejskiej przez protokół z Kioto.

źródło: www.abc.com.pl
zdjęcie: OknoPlus